Tarievenlijst

Tarievenoverzicht

 

De onderstaande tarieven voor onze eigen en de uitbestede producten en diensten zijn met ingang van 1 januari 2017 van kracht.

De prijzen zijn inclusief BTW, maar verpakkingskosten en verzendkosten zijn niet inbegrepen. Bij rekeningen van minder dan € 100,00 worden administratiekosten à € 6,00 in rekening gebracht.

 

Fotokopieën

Fotokopieën, in opdracht

A4 per afdruk               € 0,50

A3 per afdruk               € 0,60

Fotokopieën, zelfbediening

A4 per afdruk               € 0,20

A3 per afdruk               € 0,30

 

Readerprints

Readerprints, in opdracht

A4 per afdruk               € 1,50

A3 per afdruk               € 2,00

Readerprints, zelfbediening

A4 per afdruk               € 0,80

A3 per afdruk               € 1,20

 

Afschriften

Afschrift akte burgerlijke stand/gewaarmerkte kopie per akte of set bijlagen*     € 12,10

Afschrift/uittreksel/gewaarmerkt afschrift van andere authentieke akte*              € 21,70

* exclusief kopieerkosten

 

Onderzoekskosten

Eenvoudig opzoeken ten behoeve van reproducties, per aangebroken kwartier € 7,70

Uitgebreid onderzoek, per aangebroken kwartier*                                                  € 12,25

* onderzoek laten uitvoeren door personeel van Rijckheyt in de bij Rijckheyt berustende archieven en collecties, ongeacht het resultaat

 

Medewerking aan tentoonstellingen

Het in bruikleen geven van archivalia en collectie-items ten behoeve van expositie:

Hanggeld per object per termijn van maximaal drie maanden                              € 56,00

Andere werkzaamheden ter voorbereiding van exposities per kwartier              € 12,25

 

Scans bidprentjes/familieberichten en afbeeldingen

Scan*                             € 0,75

Vanaf 100 stuks           € 0,60

A4, per afdruk              € 0,80

A3, per afdruk              € 1,20

Voor de formaten A2-A0 gelden de tarieven voor (bouw)tekeningen

*exclusief onderzoekskosten voor eenvoudig opzoeken

 

Archiefstukken >A2 via repro gemeente Heerlen

(Bouw)tekeningen of andere grote archiefstukken, mits in goede materiële staat

Scan*                                                      € 2,15

A2, afdruk, zwart-wit, incl. scan*        € 5,25

A1, afdruk, zwart-wit, incl. scan*        € 5,90

A0, afdruk, zwart-wit, incl. scan*        € 6,85

A2, afdruk, kleur, incl. scan*                € 6,40

A1, afdruk, kleur, incl. scan*                € 7,35

A0, afdruk, kleur, incl. scan*                € 8,90

*exclusief onderzoekskosten voor eenvoudig opzoeken

 

Archiefstukken > A2 via (externe) uitbesteding                                                        

Scan op origineel formaat groter dan A2 tegen werkelijke kosten*

*exclusief onderzoekskosten voor eenvoudig opzoeken

 

Auteursrechten beeldmateriaal

Auteursrechten beeldmateriaal                  op aanvraag

 

Rondleidingen

Rondleiding                                                     € 80,00

 

Lezingen

Lezing                                                              op aanvraag

 

Administratie-, verpakkings- en verzendkosten

Administratiekosten                                             € 6,00

Verzendkosten TPG tarieven                               TPG-tarieven

Verpakkingskosten, per eenheid, variabel        variabel

Toelichting: bij rekeningen van minder dan € 100,00 worden administratiekosten in rekening gebracht

 

Onze archieven en collecties