Kranten en Dagbladen

“Vonnis is geveld: 3 mijnen dicht”. Met deze krantenkop werd op 18 december 1965 de ondergang van de steenkolenmijnen in Zuid-Limburg aangekondigd. In de jaren die volgden, verscheen haast elke dag iets in de krant over de oorzaken en gevolgen van de mijnsluiting. De artikelen gingen niet alleen over economische consequenties. Ook op sociaal en cultureel gebied veranderde er veel in de samenleving. Wie meer wil weten over dit proces kan niet zonder krantenberichten uit die tijd. 
Dagbladen bieden veel informatie over alle mogelijke onderwerpen. De krant is een prima bron om je onderzoek mee te starten of aan te vullen.

Kranten en dagbladen brengen actueel nieuws en achtergrondverhalen. In de volksmond worden zij vaak afwisselend gebruikt. Toch is dit niet helemaal terecht. Een dagblad verschijnt immers dagelijks, terwijl dat voor een krant niet hoeft te gelden. Dat een krant dagelijks verschijnt, is echter ook niet helemaal waar; op zondag valt hij immers niet in de bus.

Kranten en dagbladen leveren een belangrijke bijdrage aan wat wij geschiedschrijving noemen. Hierbij moeten wij ons altijd realiseren dat het om een interpretatie van gebeurtenissen gaat. Een geschreven interpretatie is nooit helemaal objectief. Toch kunnen dagbladen en kranten een belangrijke bron zijn als je op zoek bent naar informatie uit het verleden. In nieuwsberichten en artikelen zul je verslagen van gebeurtenissen en achtergrondverhalen tegenkomen. Maar ook andere items binnen een dagblad kunnen informatief zijn. Denk bijvoorbeeld aan geboorte- en rouwadvertenties, reclame en andersoortige advertenties.

In Limburg kennen wij nu nog 2 dagbladen; het Limburgs Dagblad en De Limburger. Maar vroeger bestonden er nog andere. In de collectie van Rijckheyt komen we namen tegen als de Limburger Koerier, de Gazet van Limburg, de Nieuwe Limburger en natuurlijk De Limburger en het Limburgs Dagblad. Via onze catalogus kun je opzoeken welke jaargangen je kunt bekijken. Via Delpher, een project van de Koninklijke Bibliotheek in samenwerking met universiteiten, archieven en bibliotheken, kunnen 11 miljoen krantenpagina's gratis bekeken en doorzocht worden. In Delpher zijn veel Limburgse regionale kranten te vinden.

Naast de krantencollectie biedt Rijckheyt ook de zogenaamde Persdocumentatie aan. Dit zijn gekopieerde nieuwsberichten die op onderwerp zijn gebundeld. Zo kun je bijvoorbeeld alles te weten komen over ‘Koninklijke Bezoeken’ aan Heerlen, maar ook over de aanleg van de woonboulevard of de restauratie van het Glaspaleis.

Documentatie Heerlen en omgeving biedt uiteenlopende informatie. Zo vind je hier bijvoorbeeld originele voedselbonnen uit de Tweede Wereldoorlog of een tramkaartje uit lang vervlogen tijden. Verder is er een collectie briefhoofden van allerlei bedrijven en ondernemingen uit Heerlen, deze collectie is hier digitaal te raadplegen.

Nadere bronnen en literatuur: 

Overhof, S., De krant in Zuid-Limburg, Maastricht 1995 (= Historische Reeks Maastricht)

Onze archieven en collecties