Inkwartiering der Duitse troepen

In mei 1940 vestigden Duitse soldaten zich in verschillende panden te Heerlen. Met name in scholen en boerderijen werden grote en kleine legeronderdelen ingekwartierd. Het ging vaak om (relatief) grote gebouwen met genoeg ruimte voor soldaten en voertuigen.

Hauptmann von Schönbach had de leiding over de inkwartiering in de gemeente Heerlen. Vanaf 17 december tot 18 mei 1943 was het gebouw der Meisjes H.B.S. in de Gasthuisstraat beneden de garage aan de Kruisstraat 63 der N.V. Zuid-Limburgse Automobiel Maatschappij gevorderd ten behoeve van het onderdeel Feldpostnummer. 48618. Deze gebouwen zijn echter niet gedurende al die tijd door de Duitsers gebruikt. Het onderdeel ‘Feldpostnummer 48618’ was een ‘pantserkompagnie’ onder commando van Oberleutnant Weber. Bij boeren te Welten werden Duitse soldaten ingekwartierd. Het ging om een gemotoriseerd legeronderdeel (27311 B) bestaande uit 106 man van Obersturmführer Reich.  Een andere eenheid, de 11de kompagnie L.N. Regiment 52 van Oberleutnant Trudl (veldpostnummer L 06878) was in een school op de Kampstraat te Heerlerheide ingekwartierd. Legeronderdelen van Oberleutnant Töpfer zaten in de St. Agnesschool en St. Magdaleneschool ingekwartierd. Eenheid L.49838 was gelegerd in de Jongens- en Meisjesschool op de Grasbroekerweg 60.

 

Nadere bronnen en literatuur:

Inkwartiering Duitse troepen

 

Onze archieven en collecties