Gedeeltelijke hervatting dienstverlening (studiezaal) Rijckheyt

 • 2 oktober 2020
 • Rijckheyt

In het kader van maatregelen om verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan, wordt de dienstverlening in de studiezalen van het (R)HCL/Rijckheyt in aangepaste vorm hervat.

Naar aanleiding van de nieuwe regeringsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus hebben wij nog eens goed gekeken naar onze wijze van dienstverlening. Het viel op dat de huidige manier van dienstverlening leidde tot te veel medewerkers op de werkvloer. Om het aantal mensen op de werkvloer (en daarmee de risico’s) te beperken worden mensen dringend verzocht wanneer mogelijk hun bezoek aan de studiezaal uit te stellen.

In lijn met de adviezen van de regering geldt voor alle bezoekers het dringende advies om binnen de gebouwen van het HCL een mondkapje te dragen. Zo’n mondkapje dient gedragen te worden door mensen die zich door de gebouwen bewegen. Als je aan een tafel zit én op veilige afstand van anderen (tenminste 1,5 meter) bent kan het mondkapje worden afgezet.

Vanaf dinsdag 2 juni is de dienstverlening in de studiezalen van het HCL in aangepaste vorm weer hervat. Wel gelden er binnen een strikte anderhalvemetersetting speciale coronaregels.

Belangstellenden worden daarnaast verzocht niet-noodzakelijk bezoek zoveel mogelijk uit te stellen.

Voor de studiezaal in Heerlen geldt het volgende:

 • De studiezaal is geopend op dinsdag t/m donderdag van 10:00 -17:00 uur.
 • Er worden gelijktijdig maximaal 3 bezoekers op afspraak ontvangen voor een tijdslot van maximaal 2 uur.
 • Bezoekers kunnen tijdens openingstijden uitsluitend telefonisch via 045- 5604401 een tijdslot reserveren tussen

                               10:00 - 12:00 of tussen 14:00 - 16:00 uur.

 • Bezoekers komen alleen.
 • Alleen vooraf gereserveerde stukken kunnen ingezien worden.
 • De zelfbediening (boeken en microfiches/-films) is gesloten. Meestal kunnen originelen van microfilms/-fiches worden aangevraagd.
 • Er gelden beperkingen voor gebruik van gemeenschappelijke apparatuur (kopieerapparaat, scanners, etc). Een duidelijke instructie is ter plekke aanwezig. Vraag vooral onze medewerkers naar de mogelijkheden.
 • De regels kunnen komende tijd worden herzien. Raadpleeg daarom regelmatig de website www.rijckheyt.nl!

Bezoekers worden geacht alle gebruikelijke hygiënische adviezen van het RIVM in acht te nemen:

 • Blijf thuis wanneer er sprake is van ziektesymptomen.
 • Houd steeds 1,5 meter afstand.
 • Was regelmatig handen (ter plaatse zijn voldoende voorzieningen).
 • Volg in het gebouw eventuele instructies van personeel op.
 • Houd je in het gebouw aan de speciale bewegwijzering.

Beide HCL-locaties zijn tot nader order niet beschikbaar voor vergaderingen of bijeenkomsten van derden.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19):