Gezinskaart

In het gezinsregister staan per gezin namen en voornamen, het geslacht, de geboorteplaats en geboortedatum, de religie, burgerlijke staat, beroep en de datum van eventuele verhuizingen binnen de gemeenten, maar ook van en naar andere gemeenten vermeld. Iedere inschrijving bestaat uit twee pagina's.

Op de eerste pagina staan de namen vermeld, de relatie tot het gezinshoofd, de geboortedatum en geboorteplaats en de Burgerlijke staat.

Op de tweede pagina staan de kerkgezindheid, beroep, het adres, de datum wanneer men op dat adres is komen te wonen, waar het gezin van afkomstig is en waar men (eventueel) naar vertrokken is, vermeld.
 

Onze archieven en collecties