Genealogieën

Veel genealogen die onderzoek gedaan hebben bij Rijckheyt, leveren een kopie van resultaten af, zodat andere genealogen hiervan gebruik kunnen maken. De collectie genealogieën omvat genealogische gegevens van uiteenlopende aard. In sommige gevallen bestaat zo’n genealogie uit enkele losse aantekeningen, een krantenartikel of een uittreksel uit de burgerlijke stand. Soms is een genealogie een volledige stamboom. De vorm van de genealogie kan variëren van een handgeschreven manuscript tot een op de tekstverwerker uitgewerkt document of een compleet gebonden uitgave.

De genealogie-dossiers
Losse stukken (aantekeningen, overzichten, brieven e.d.) zijn per familienaam bij elkaar opgeborgen in één dossier. Je moet er rekening mee houden dat de documenten die onder één familienaam zijn opgeborgen, ook namen uit andere families kunnen bevatten. Het kan dus zo zijn dat genealogieën die op het eerste gezicht niets met je onderzoek te maken hebben, dat bij nadere beschouwing wel blijken te hebben. De dossiers hangen in hangmappen in de studiezaal en kunnen direct worden ingezien. Vrijwel alle genealogieën zijn ook online in te zien op de lijst van genealogieën als pdf. Indien dat het geval is, wordt de familienaam in een andere kleur en als link weergegeven.

Collectie Dohmen
In de collectie Dohmen (een door de heer Dohmen aangelegde verzameling van documenten betreffende gebouwen, personen en andere historische gegevens uit deze regio) bevinden zich eveneens een aantal genealogieën. De hierin voorkomende familienamen zijn ook opgenomen in de lijst van genealogieën. Dossiers uit de collectie Dohmen zijn vooralsnog niet online beschikbaar.    

Persoonsdocumentatie
Naast een collectie genealogieën heeft Rijckheyt ook een collectie persoonsdocumentatie. Dat is een verzameling van krantenknipsels en tijdschriftartikelen over bepaalde personen die in deze regio van enige culturele of maatschappelijk belang zijn geweest. Hierbij kan je onder andere denken aan geestelijken, wethouders, burgemeesters en auteurs. De artikelen zijn per individueel persoon in een dossiermap verzameld. Deze mappen zijn gescand en dus ook online raadpleegbaar. Kijk voor een overzicht van beschikbare dossiers in de index van de persoonsdocumentatie. Indien je een korte levensbeschrijving wenst te zien van enkele personen die een rol van betekenis in de geschiedenis van deze regio hebben gespeeld, kun je ook onder personen kijken.

Publicaties
Veel genealogische onderzoeken worden uiteindelijk in gebonden vorm op een of andere manier uitgebracht. Rijckheyt tracht genealogische publicaties waarvan één of meerdere loten van de stamboom uit deze regio afkomstig zijn in haar collectie te verwerven. Deze genealogische publicaties staan permanent in de studiezaal van Rijckheyt opgesteld. Je kunt deze dus inzien zonder ze aan te vragen. Veel van deze publicaties zijn omvangrijk en bevatten een schat aan informatie. De genoemde familienaam is het uitgangspunt voor de auteur geweest, maar de publicaties bevatten uiteraard vele andere familienamen. Ook zijn de aanduidingen van de regio’s globaal en zeker niet alomvattend.

Zelf een genealogie aanleveren?
Rijckheyt is bijzonder geïnteresseerd in jouw onderzoeksresultaten en publicaties. Je kunt je genealogieën hetzij in dossiervorm dan wel in publicatievorm aan Rijckheyt aanbieden. Je onderzoeksresultaten komen daarmee voor een breed publiek beschikbaar en worden voor de “eeuwigheid” bewaard.

Onze archieven en collecties