Educatie

Rijckheyt onderschrijft het belang van erfgoededucatie. Zowel voor het basis-als het voortgezet onderwijs. De archieven en collecties van Rijckheyt verlevendigen de stof die kinderen en jongeren zich over hun eigen omgeving eigen moeten maken.

226. Schoolfoto van de leerlingen van de lagere school in Heerlerheide. Onderwijzer: dhr. Grond.Rijckheyt (betekent: schatkist) biedt de mogelijkheid om te zoeken naar de geschiedenis van beroemde lokale personen, instellingen, gebouwen, dorpen enzovoort. Informatie die bestaat uit documenten, krantenartikelen, foto’s en nog veel meer.

Rijckheyt wil bijdragen aan de kennisvorming over de geschiedenis van de eigen omgeving.

Basisonderwijs

Rijckheyt (Historisch Goud) wil betekenisvol zijn voor het onderwijsveld. Daarom werkt de organisatie mee aan het cultuureducatie met kwaliteit traject van de overheid ( 2013-2016). In Limburg onder de naam “SIEN” (Scholen In Een Netwerk). Het doel is om samen met het onderwijsveld mee te werken aan het opstellen van doorgaande leerlijnen. Vanuit de rol van cultureel coach wil Rijckheyt graag zijn kennis beschikbaar stellen als verrijking aan het onderwijs.

Voortgezet onderwijs

Voor het voortgezet onderwijs bieden wij ondersteuning op maat. In samenwerking met docenten wordt op vraag ondersteuning verleent aan projecten vanuit de verschillende vakdisciplines.

Een thema les over de werking van het archief en de website van Rijckheyt is het startpunt.

Onze archieven en collecties