De geboorteakte

Iedere inwoner van Nederland is verplicht een kind binnen twee werkdagen aan te geven bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand die de geboorteakte opmaakt. In de geboorteregisters worden wijzigingen van achternamen, voornamen, erkenning en wettiging in de kantlijn bijgeschreven. Van erkenning en wettiging is sprake bij kinderen van een ongehuwde moeder. Erkenning betekent dat een kind door de vader erkend wordt, waardoor het kind de achternaam van de man mag dragen. Om te erkennen hoeft de man niet gehuwd te zijn met de moeder, uiteraard moet de moeder wel toestemming geven en de erkennende vader ongehuwd zijn. Van wettiging is pas sprake wanneer de erkennende vader in het huwelijk treedt met de moeder. In de beginperiode van de Burgerlijke Stand moest de vader het geboren kind ook daadwerkelijk tonen aan de ambtenaar. Ook doodgeboren kinderen moesten worden aangegeven bij de ambtenaar. Meestal werden deze in de overlijdensregisters opgenomen, maar soms komt het voor dat ze in de geboorteregisters opgenomen werden.
 

 In het jaar 1868 den twaalfden augustus is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijke Stand
der gemeente Hoensbroek, hertogdom Limburg, verschenen Jan Jozef Thewissen beroep landbouwer
oud 44 jaren, wonende te Hoensbroek dewelke ons heeft aangegeven dat op heden den twaalfden
augustus ten vier ure des morgens te Hoensbroek in zijne woning is geboren een kind van
het mannelijk geslcaht van hem declarant en van Gertrudis Lumen zijn huisvrouw zonder beroep
een aan welk kind hij heeft verklaard de voornamen te geven van Jan Willem.
De gezegde verklaring geschiedt in tegenwoordigheid van Jan Hubert
Schurgers beroep onderwijzer oud zevenentwintig jaren, wonende te Hoensbroek en
van Gerard Joseph Florakx beroep landbouwer
oud acht en dertig jaren wonende te Hoensbroek
na gedane voorlezing van de tegenwoordige geboorteakte aan den declarant en aan
de getuigen hebben deze met ons geteekend en de
declarant heeft verklaard niet te kunnen schrijven

G.J. Florakx                                       De ambtenaar van den Burgerlijke Stand,
J.H. Schurgers                                                                    E. Slanghen.

 

Onze archieven en collecties