Nijverheid, handel en industrie

De verschillende vormen van nijverheid, handel en industrie die zich gedurende de eeuwen hebben afgetekend, hebben grote betekenis gehad voor het welzijn en de welvaart van deze streek. Daarnaast is ook de invloed ervan op de Limburgse cultuur in de meest brede zin van het woord nauwelijks in te schatten. Wie aan de combinatie denkt van industrie en deze regio denkt onvermijdelijk aan de mijnindustrie die deze streek letterlijk heeft gemaakt tot wat zij nu is.

Maar lang daarvoor en daarnaast zijn er nog allerlei andere vormen van nijverheid, handel en industrie die al deels uit ons collectief geheugen aan het verdwijnen zijn. In veel archieven en literatuur is een deel nog terug te vinden. Onderstaand een greep hieruit. Bij het samenstellen van deze lijst hebben we onze uiterste best gedaan om zaken te nemen die op enige manier van belang zijn geweest voor deze regio. Toch zullen er instellingen en instituties (nog) niet op voorkomen. Mocht je een correctie of tip hebben of over aanvullende gegevens beschikken, dan kun je contact met ons opnemen via e-mail.

Bierbrouwerijen
'Bakkes', brood en vlaai
Bruinkoolwinning
Fruitteelt en stroopfabricage
Grindwinning
Kalkbranderijen
Kleine rondtrekkende zelfstandigen
Mosterdfabricage
Papierindustrie
Pottenbak industrie
Steengroeves
Steenfabricage
Steenkoolindustrie
Textielnijverheid
Toerisme
Transport en logistiek
Vakwerkbouw
Veehouderij
Zandgroeves

9 resultaten
Bierbrouwerijen

Bierbrouwerijen

Nijverheid, handel en industrie

In de vroege middeleeuwen werd bier in de regel gewoon thuis gebrouwen, voor eigen consumptie. Later zou deze huisnijverheid afnemen en zou bier gebrouwen gaan worden door gespecialiseerde brouwers. Deze verschuiving werd mede...