Instellingen en instituties

In het verleden zijn er diverse verschillende instellingen en instituties geweest waarvan ons het bestaan en functioneren vaak onbekend zijn. Om toch enig licht te werpen op deze ingewikkelde materie, trachten we hier op een overzichtelijke wijze inzicht te geven aan enkele instellingen en instituties die de afgelopen eeuwen invloed hebben gehad op de maatschappij in deze regio. Bij het samenstellen van deze lijst hebben we onze uiterste best gedaan om zaken op te nemen die op enige manier van belang zijn geweest voor deze regio. Toch zullen er instellingen en instituties (nog) niet op deze lijst voorkomen. Mocht je een correctie, tip of andere aanvullende gegevens hebben, dan kun je contact met ons opnemen via e-mail.

Bestuur (17e en 18e eeuw)
Heerlijkheden
Heksenprocessen in Limburg
Leenhoven en laathoven
Leenstelsel
Notarissen
Parochies
Procesgang hogere rechtspraak in de Staatse landen
Rechtspraak (17e en 18e eeuw)
Schepenbanken
Vincentius- en Elisabethvereniging

9 resultaten