Vlengendalerhof (Bocholtz)

Deze hoeve, gelegen in de buurtschap Vlengendaal, stamt naar alle waarschijnlijkheid uit de 14e eeuw en bestond toen uit een langwerpig gebouw van vakwerkbouw.

Aan het eind van de 18e eeuw werd dit langwerpige gebouw grondig verbouwd tot een gesloten hoeve. De hof bestaat uit een woonhuis met daaraan vast een paardenstal en er later aan vast gebouwd een toilet. Links van het woonhuis lag de koeienstal en rechts ervan lag de varkensstal met het bakhuis. Tegenover het woonhuis ligt het oude woonhuis dat later dienst ging doen als stal en voorraadschuur.  In het midden van de gesloten hoeve ligt de mesthoop. 

De hoeve is gebouwd in Bocholtzer mergelsteen en had in de 19e eeuw nog een strooien dak. Later is dit stro vervangen door een dak van handgevormde dakpannen die later weer door fabriekspannen zijn vervangen.  

Nadere bronnen en literatuur:

Tags

Plaatsen

Tijdsperiodes

Thema's