Stationsgebouw - halte - Bocholtz (Bocholtz)

Bron: www.stationsweb.nl, foto: E. Wolters In 1846 werd besloten hoe het tracé van de lijn Maastricht - Aken zou gaan lopen. Bocholtz was hiermee de eerste gemeente op Nederlands grondgebied waar een halte gebouwd werd. De inwoners waren echter tegen de komst van de spoorweg. De gemeente werd hierdoor in tweeën gedeeld en door de aanleg van een spoordijk zagen de boeren de waarde van hun gronden verminderen. In de nachtelijke uren werden de piketpalen (welke door spoorwegbeambten waren uitgezet voor de bepaling van het tracé) door mensen uitgetrokken.

Toen uiteindelijk de eerste trein langs Bocholtz denderde, vond de bevolking het jammer dat deze hier niet stopte. Er werd bij de spoorwegmaatschappij een verzoek ingediend om toch een halte te bouwen. Hier ging de maatschappij niet op in.

In Simpelveld was, in 1853, het grensstation gebouwd en de inwoners van Bocholtz moesten nu eerst de omweg naar Simpelveld maken om hier door de paspoortcontrole te gaan en op de trein naar Aken, welke door Bocholtz reed, te stappen.

Toen de spoorlijn in Belgische handen overging, werd het verzoek voor een halte toch ingewilligd. In 1890 stopte de eerste trein in Bocholtz. Er werden ook douanebeamten gestationneerd, maar het douanekantoor lag 400 meter verwijderd van de halteplaats. Er verscheen een houten keetje, midden tussen akkers en weilanden, wat dienst deed als "stationsgebouwtje".

In 1898 werd de lijn overgenomen door de Staatsspoorwegen (voorloper van de huidige Nederlandse Spoorwegen) en werd er, in 1899, een nieuw volwaardig stationsgebouw gebouwd met kaartverkoop, een wachtruimte en "retirades" (hier kon men zijn behoeften doen). De halte bleef tot 1917 druk bezocht. Hierna ging het met de halte bergafwaarts (door de Eerste Wereldoorlog en de waardedaling van de Rijksmark).

Op zondag 4 mei 1947 wordt het station van Bocholtz gesloten en wordt de halteplaats officieel door de Nederlandse Spoorwegen opgeheven. In 1954 gaat er toch weer een trein rijden en deze blijft tot 1992 door Bocholtz heenrijden. Hierna wordt de Pruissenlijn (Maastricht - Aken - Simpelveld) opgeheven. Het stationsgebouw staat dan inmiddels al lange tijd niet meer. Dit is in 1965 ten prooi gevallen aan de slopershamer.

In 2000 krijgt Bocholtz toch weer een treinverbinding met Simpelveld. Op die datum hervat de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij een toeristische treindienst, met behulp van een Schienenbus, naar Vetschau. Aan de oostzijde van de "Sjotsenhofsberg" wordt een volwaardig perron met de naamsaanduiding Bocholtz geopend.

Nadere bronnen en literatuur:

  • Diverse auteurs (2002). Jesjpoort en Jesjtivvelt, deel 1. Bocholtz: De Troef.