Op de Bies (nabij Schimmert)

Huize Op de Bies Schimmert; voorheen klooster en seminarie Montfortanen, 1982 Op de Bies is een buurtschap gelegen in de gemeente Beekdaelen. Tot en met 1981 behoorde het tot de gemeente Schimmert en vanaf 1982 tot en met 2018 tot de gemeente Nuth.

De buurtschap ligt aan en rond de gelijknamige weg die enerzijds naar Schimmert en anderzijds naar Spaubeek voert. 

Over deze buurtschap werd 70 jaar geruziet tussen de Republiek der Verenigde Nederlanden en Oostenrijk. In 1785 heeft keizer Jozef uiteindelijk afstand gedaan van zijn aanspraak op de buurtschap.

In 1840 omvatte de buurtschap 55 boerderijen en huizen met 291 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 80 boerderijen en huizen met ca. 200 inwoners. 

Voorheen lag in deze buurtschap een groot klooster, het klein-seminarie van de paters Montfortanen (Op de Bies 33), gebouwd in 1884. In 1973 werd dit ‘Huize Op de Bies’, een verzorgingshuis voor gehandicapten en later een opvangcentrum voor asielzoekers. Na een verwoestende brand in 2002 werd het complex in 2003 gesloopt.

Afgebroken pensionaat uit 1906 (Dochteren der wijsheid), z.d. Iets verderop, Op de Bies 54, lag het pensionaat van de zusters Dochteren der Wijsheid uit 1906. Ook dit is inmiddels gesloopt.

Herinneringen aan deze tijd zijn er nog te vinden:

 • De begraafplaats van de paters Montfortanen.
 • Een openbare waterpomp op de hoek van de Hoofdstraat en de Langstraat.
 • Een Mariakapel, gelegen op een onverharde zijweg van de weg Op de Bies bij de Molshaag. De kapel is gebouwd in 1933 in opdracht van en op het grondgebied van de zusters 'Dochteren der Wijsheid' van het Montfortanenklooster. Het is een eenvoudige veldkapel met zadeldak. In de oprit is een kruis zichtbaar.

Op 19 augustus 2006 werd een gedenkteken, kunstwerk bestaande uit diverse onderdelen naar een ontwerp van Vera de Haas, in Op de Bies onthuld bij gelegenheid van 125 jaar paters Montfortanen en zusters Dochteren der Wijsheid in Schimmert alsmede ter herinnering aan de afgebroken kloosters en de betekenis van de congregaties voor Schimmert en de wereld.

De wereldbol met pater en zuster werd tot tweemaal toe gestolen en zwaar beschadigd. Het origineel is oude glorie hersteld en heeft een permanente plaats gekregen in de kerk van de H. Remigius te Schimmert. Een replica is op 31 december 2014 herplaatst en ingezegend (op de Bies/Rozemarijnstraat).

In Op de Bies vinden we één rijksmonument:

 • Op de Bies 43: hoeve met binnenplaats, van baksteen en ten dele vakwerk. Mergel hoekblokken. Benedenvensters met omlijstingen van Naamse steen, met booglateien. Op poortsluitsteen het jaartal 1815, monumentnr. 30900.

Verder vinden we hier de volgende kruisen en andere religieuze objecten:

 • Langstraat/Op de Bies 1: kruisbeeld op sokkel in voortuin met tekst: "Geloofd zy Jezus Christus 1905" en kruis in deurklink poort.
 • Op de Bies 13: kruis aan gevel.
 • Rozemarijnstraat/Op de Bies: kruis aan gevel.
 • Rozemarijnstraat 15: houten kruis aan gevel en kruis in deurklink poort.
 • Rozemarijnstraat/Maastrichterweg: beeld aan boom.
 • Rozemarijnstraat/Valkenburgerweg: kruis aan boom aan een kruising van 5 wegen, in de volkstaal genoemd: ‘De vief weeg’ met tekst "een ieder die hier passeert en van het limburgsland geniet vergeet niet dat ik dit voor u allen schiep. "
 • Op de Bies 36: kruis in deurklink poort.
 • Op de Bies: Kerkhofkruis op de begraafplaats van de Paters Monfortanen en de Zusters Dochteren der Wijsheid tegenover de plek waar voorheen de voormalige apostolische school Ste Marie gelegen was.
 • Op de Bies 44: kruisbeeld in nis in gevel.
 • Op de Bies: Dit kruisje op pilaar markeert de ingang van het kerkhof van de Paters Monfortanen en de Zusters Dochteren der Wijsheid. Oorspronkelijk stonden er twee pilaren met kruisje.
 • Op de Bies: Deze grot staat in de voormalige tuin van klooster Ste Marie. Het beeld is er helaas niet meer, dit staat momenteel in het missiegebied van de paters Monfortanen te Borneo, Indonesia.
 • Op de Bies 53: beeld in nis aan gevel.

Bies in de naam Op de Bies verwijst naar een winderige plek.

Nadere bronnen en literatuur: