Mariakapel (Op de Bies/Schimmert)

Bron: www.kerkgebouwen-in-limburg.nl De veldkapel is gelegen op een onverharde zijweg van de weg Op de Bies (voormalige provinciale weg N583) bij de Molshaag. Zij ligt op een perk voorzien van straat- en kiezelstenen en is omgeven met groen.

De kapel werd gebouwd in 1933 in opdracht en op het grondgebied van de zusters 'Dochters der Wijsheid' van het Montfortanenklooster.

De kapel is een eenvoudige veldkapel met zadeldak. Zij heeft een rechthoekige plattegrond. De profilering van vensterbanken, aanzetstenen en het kruis op de gevel zijn vervaardigd in cementsteen, die typerend is voor dit soort kapelletjes in de omgeving. De toegang en de ramen hebben spitse bogen. Boven de toegangsopening is een ruitvormige gevelsteen aangebracht met een reliëf waar, in een rozenkrans de letters IHS, het monogram van Christus, met drie spijkers eronder is weergegeven. Deze gevelsteen is het wapen van de Montfortanen van het gelijknamige klooster waartoe de kapel voorheen behoorde. De sluitsteen boven de spitsboogvormige toegang bevat een gegraveerd jaartal in Romeinse cijfers: MCMXXXIII, oftewel 1933, waarmee het bouw- en wijdingsjaar wordt aangeduid. De toegang wordt gesloten door middel van een ijzeren hek.

De kapel is wit geschilderd. Op een altaar in de absis staat een Mariabeeld. Maria, die haar kind in haar armen draagt, is afgebeeld op een grote, donkere maansikkel achter een lichtblauwe wereldbol. Zij draagt een wit gewaad met een breed openvallende, blauwe mantel. Evenals het Christuskind is zij boven haar hoofd voorzien van een grote donkergekleurde nimbus. Het beeldtype wordt ook wel met de eretitel 'Onbevlekt Ontvangen' aangeduid, waarmee Maria's reinheid wordt benadrukt. Kenmerkend voor haar afbeelding is de maansikkel waarin zij staat. Het duidt op de Overwinnares van het Kwade.

In 1976 werd de kapel overgenomen door de buurtvereniging ‘Op de Bies’ die in 1983 ervoor zorgde dat de kapel werd gerestaureerd, waarbij kapelaan Van Oss het Mariabeeld heeft opgeknapt.

Het kapelletje staat vermeld in het Monumenten Inventarisatie Plan.

Nadere bronnen en literatuur:

Tags