Gereformeerde Kerk Heerlen

Uitgave: Gebr. Simons, Ubach over Worms. De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Heerlen begint in 1911 in de huiskamer van een der leden, waar men bijeen kwam voor de godsdienstoefeningen. 

Begin 1913 werd een stuk grond gekocht aan de Lindelaan (later Bekkerweg genaamd) en werd een eenbeukig kerkje gebouwd. De eerste Gereformeerde kerk van Heerlen (Talmakerk) was daarmee een feit en op 23 februari 1914 werd de kerk in gebruik genomen.

Begin jaren vijftig was de gemeente gegroeid tot 600 leden en in 1954 al tot 800. De kerk werd veel te klein. Op 1 november 1950 besloot de kerkeraad een bouwcommissie te benoemen met als opdracht het bouwen van een nieuwe kerk.

In 1953 werd de bouwcommissie een stuk grond, gelegen op de hoek Burg. Waszinkstraat/Eurenderweg, aangeboden door de gemeente Heerlen. Architect J.H. Den Heijer uit Scheveningen kreeg de opdracht de kerk te ontwerpen. Voorwaarde was wel dat hij zijn plannen met architect Frits Peutz zou bespreken. Dit gebeurde vooral uit tactische overwegingen omdat de bouwcommissie dacht dat de onderhandelingen met de gemeente Heerlen dan gemakkelijker zouden verlopen.

De rijksgoedkeuring werd verkregen op 28 januari 1955. De gemeente Heerlen verleende op 7 juni 1955 de bouwvergunning. Bij akte verleden voor notaris Brouwers te Heerlen op 30 september 1955, werd de benodigde grond, gelegen aan het hoekpunt van de Burgemeester Waszinkstraat en de Eurenderweg, gekocht van de gemeente Heerlen.

Op advies van architect den Heijer werd geen eerste steen geplaatst, maar zou later een gedenkplaat worden aangebracht. Op 14 maart 1956 werd de nieuwe kerk door de bouwcommissie overgedragen aan de kerkenraad.

Uitgave: Gebr. Simons, Ubach over Worms. De Gereformeerde Kerk Heerlen is van het type bakstenen octogoon (achthoekig) onder een tentdak waarop een achthoekige dakruiter met koperen dakbedekking staat. De voorzijde van de kerk wordt gemarkeerd door een inpandige narthex bestaande uit drie korfbogen met daarachter drie dubbele houten deuren die deels van glas zijn voorzien. De gevels aan weerszijde van de ingangspartij hebben achthoekige ramen. De gevels die aansluiten op de voorgevel en de zijgevels hebben elk een brede vensterpartij die samengesteld is uit zeven rechthoekige ramen. De achterzijde heeft kleinere raampartijen die een voordeur en een garage flankeren. De achtergevel is voorzien van drie ramen. De gevels zijn opgetrokken in gele baksteen die in wild verband is verwerkt. De daklijst is van beton. De opbouw heeft in elke gevel een uit zeven ramen bestaande betonnen vensterpartij. De achtergevel is blind. De daklijst is wederom van beton. Achter de kerk staat de voormalige kosterswoning.

In de jaren 60 van de vorige eeuw kwam het Samen op weg-proces op gang. De Gereformeerde Kerk Heerlen ging nauwer samenwerken met de Nederlands Hervormde Gemeente te Heerlen. Dit leidde tot gezamenlijke kerkdiensten en werd op 1 oktober 1972 nog duidelijker zichtbaar door de eerste gezamenlijke avondmaalsviering in de Hervormde Kerk aan het Tempsplein. Uiteindelijk resulteerde het tot een federatief samengaan van beide kerken met ingang van 1 september 1988. Als gezamenlijke kerk werd gekozen voor het kerkgebouw aan het Tempsplein. In augustus 1992 werd het kerkgebouw van de voormalige Gereformeerde Kerk Heerlen aan de Burgemeester Waszinkstraat verkocht aan een fotograaf die er zijn studio vestigde. De achthoekige kerkzaal werd ingericht als fotostudio, terwijl in de omgang de woning werd ingericht. In een kleiner deel van de omvang werd de kantoorruimte van ‘P & O Service Center Limburg’ ondergebracht.

In 2008 werd het voormalige kerkgebouw verbouwd tot Gezondheidscentrum Heerlen-Zuid annex Apotheek Heerlen-Zuid. 

De Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente werden door de vorming van de Protestantse Gemeente Heerlen per 23 maart 2006 opgeheven.

Bronnen en literatuur: