Carsfeld (Gulpen)

In het buurtschap Waterop, ten zuiden van Gulpen, ligt het huis Carsfeld dat op een eeuwenoude motte is gebouwd. Hoogstwaarschijnlijk schonk de Duitse keizer Conrad het gebied, waarop dit kasteeltje is gelegen, aan het Sint Servaaskapittel in Maastricht, dat het vervolgens in leen gaf aan de familie Carsvoirt. Deze familie, van wie enkele leden bestuurlijke functies in Aken vervulde, bewoonde het oudere kasteel, dat oorspronkelijk de vorm van een toren heeft gehad.

In 1407 betrok Jonker Andries van den Hove kasteel Carsfeld en bleef het kasteel ruim drie eeuwen in het bezit van de adellijke familie Van den Hove. De motte werd oorspronkelijk aan drie zijden geflankeerd door drie grachten. Later komt het kasteel in handen van de familie van den Hoven of Hoeven waar het eeuwenlang in handen van bleef. In de zeventiende eeuw raakte deze familie echter langzaam aan de bedelstaf en Carsfeld werd in het begin van de achttiende eeuw wegens grote schulden noodgedwongen verkocht.

In 1834 liet de toenmalige eigenaar, Jacob Lodewijk Cavalier een nieuw herenhuis en pachthoeve bouwen. Van het oude kasteel was al niet veel meer over met uitzondering van een gebouw dat in de volksmond “Gevangenhuis” werd genoemd. Eind 19e eeuw komt het goed in handen van de familie Lenaerts die het huidige huis zal hebben gebouwd. Dit huidige huis is opgetrokken uit zand- en kalksteen en het nog aanwezige originele metselwerk dateert van de vijftiende of zestiende eeuw.

Bron: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, objectnummer 358.678; http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rechten Het huidige huis is in 1900 in neorenaissancestijl gebouwd. Alleen de kelder kent oudere delen. Een van de vroegere bewoners van dit prachtige landhuis annex kasteeltje was de Belgische chocoladefabrikant van Cote d’Or. De tuin is in 2003 opnieuw aangelegd waarbij een grafsteen uit ca. 1600 is teruggevonden en in de tuin is verwerkt.

Nadere bronnen en literatuur: