Onze archieven en collecties

« Terug naar Rijckheyt
Uw zoekacties: Gemeente Hoensbroek
x062 Gemeente Hoensbroek
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

062 Gemeente Hoensbroek
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Geschiedenis van de organisatie 1940-1947 (1.1.)
Geschiedenis van het archief (1.2.)
Verantwoording van de inventarisatie (1.3.)
Openbaarheid (1.4.)
Kader van deze inventarisatie (1.5.)
Literatuurlijst, afkortingen en verklarende woordenlijst (1.6.)
062 Gemeente Hoensbroek
1. Inleiding
Literatuurlijst, afkortingen en verklarende woordenlijst (1.6.)
Baghus, P., Ontmoeting met de bevrijding. De ouverture in Limburg 1944-1945, Baarn 1985.
Booy, E.P.de (red)., Lexicon van Nederlandse archieftermen, Den Haag 1991.
Cammaert, A.P.M., Het verborgen front. Een geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in de provincie Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog, Leeuwarden-Mechelen 1994.
Brongers, E.H., De oorlog in Mei 1940, Baarn 1985, 4e druk.
---- Een dag oorlog in Zuid-Limburg, Baarn 1990, 3e druk.
Hendriks, J., Koenen, H., D-Day in Zuid-Limburg. De bevrijding van uur tot uur, van plaats tot plaats, Landgraaf 1994.
Koenen, M.J. Verklarend handwoordenboek der Nederlandsche taal, Groningen-Den Haag z.d.,16e druk
Jong, L. de., Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, dl. 6, 1e helft, 's-Gravenhage 1975.
---- Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, delen 10, 's-Gravenhage 1981, 1982.
----- Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 11C III, 's-Gravenhage 1986.
Lansink, J.G.S., Inventaris van het archief van het gemeentebestuur van Hoensbroek (1882) 1948-1981 (1987), Heerlen 1994.
Mededelingen van de Commissie selectiecriteria vernietiging gegevens (inter)gemeentelijke organen, in: OD 1994, 356.
Meerendonk, H.J., Handleiding voor selectie en vernietiging van archiefbescheiden., 's-Gravenhage 1985.
Ministerie voor Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur., Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in gemeente-archieven, in: Nederlandsche Staatscourant 1983 no. 247.
N.N., Spoorloos: Hoensbroekenaar wil "Josef" niet vergeten, in: Limburgs Dagbad 22-12-1999, 23; de kwestie rond de Duitse deserteur blijft schimmig
Noordenbos, P., Geschiedenis en ontwikkeling van de opbouw der overheidsarchieven, in: Overheidsdocumentatie. Handleiding voor de documentatie der overheidsadministratie en haar toepassing voor de praktijk, Alphen a.d. Rijn, 1985, 24-41.
Paape, A.H., Donkere jaren. Episoden uit de geschiedenis van Limburg 1933-1945,Assen 1969 (MM 10).
Peeters, P.A.H.M., Hoensbroek in de jongste tijd, in: Venne, J.M.v.d. (Red) Geschiedenis van Hoensbroek, Hoensbroek 1967, pg. 647-782.
Somers, E., Pier, M., Archievengids van de Tweede Wereldoorlog, Zutphen 1994.
S.O.D., ABC-regels. Handleiding voor het alfabetisch rangschikken, z.p. 1991, 12e druk.
Stichting Brabantse Archief Selectie Commissie., Leidraad voor de selectie op vernietiging van archiefbescheiden van (inter) gemeentelijke organen, Oosterhout 1993.
; Stokman, S., Het verzet van de Nederlandsche bisschoppen tegen nationaal socialisme en Duitsche tirannie. Herderlijke brieven, instructies en andere documenten, Utrecht 1945.
Vaart Smit, H.W. v.d., Kamptoestanden 1944-'45-'48, Haarlem 1949.
Vellenga, S., Katholiek Zuid-Limburg en het fascisme, Assen 1975.
Werkgroep Documentaire Informatievoorziening Energiebedrijven.,Bewaartermijnen voor archiefstukken van energiebedrijven in Nederland, Arnhem 1999.
Win, J.Th.H.de., Inventaris van de archieven der gemeente Hoensbroek 1800-1940, Maastricht 1976.
Lijst van afkortingen.

A.P.V.Algemene Politie Verordening
afd.afdeling
AMFAlgemeen Mijnwerkersfonds
art.artikel
B.S.Binnenlandse Strijdkrachten
b&wburgemeester en wethouders
caAfhankelijk van het zinsverband: Centi-are, circa of cum anexis
Cons. consorten
csconsorten
cvcentrale verwarming
d.d.de dato
dpl.dienstplichtig
D.U.W.Dienst Uitvoering Werken
dhr.de heer
dl.deel
dpl.dienstplichtig
fam.familie
G.L.O.gewoon Lager Onderwijs
G.S.Gedeputeerde Staten
ged.gedeeltelijk
H.Heilige
H.B.S.Hogere Burger School
i.v.m.in verband met
invnr.inventarisnummer
inz.inzake
K.P.Knokploeg
L.B.D.Luchtbeschermingsdienst
L.O.Lager Onderwijs
m.b.t.met betrekking tot
Mej.Mejuffrouw
MMMaaslandse Monografieën
Mnmet name
N.A.D.Nederlandsche Arbeidsdienst
N.A.F.Nederlandsche Arbeidsfront
n.a.v.naar aanleiding van
N.S.B.Nationaal Socialistische Beweging
N.S.D.A.P.Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
N.S.N.A.P.Nationaal Socialistische Nederlandsche Arbeiders Partij
N.S.V.National Sozialistische Volkswohfahrt
N.V.Naamloze Vennootschap
N.V.D.Nederlandsche Volksdienst
nnNomen Nescio
Nos.nummers
O.D.Orde Dienst
PGpagina
PLEMProvinciale Limburgsche Electrische Maatschappij
RBraadsbesluit
R.K.Rooms Katholiek
resp.respectievelijk
S.D.Sicherheits Dienst
S.S.Schutz Staffel
St.Sint
RIODRijks Instituut voor Oorlogsdocumentatie
t.a.v.ten aanzien van
t.o.v.ten opzichte van
v.m.voormalige
v/hvoorheen
V.N.G.Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten
W.H.N.Winterhulp Nederland
wed.weduwe
Z.E.H.zijn eerwaarde heer
Z.K.H.Zijne Koninklijke Hoogheid
z.d.zonder datum
zg.zogenaamd
z.j.zonder jaar
z.p.zonder plaats
zrs.zusters
Verklarende woordenlijst.

Cum Anexismet bijbehoren[d werk]
felonieleenbreuk, halsmisdaad
nomen nescionaam onbekend
perfidevals, trouweloos, verradelijk
supprimatieopheffing
Bijlage I: lijsten van funcionarissen, gemeenteraadsleden en wethouders (1.7.)
Bijlage II: lijst van beschadigde stukken (1.8.)
Kenmerken
Datering:
1940-1947
Titel:
Gemeente Hoensbroek, 1940-1947
Omvang:
15 m
Toegang:
Inventaris
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld.
Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Rijckheyt, Centrum voor Regionale Geschiedenis, Heerlen. Toegang 062 Gemeente Hoensbroek
VERKORT:
NL-HrlRi 062
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS