Onze archieven en collecties

« Terug naar Rijckheyt
Uw zoekacties: Collectie bidprentjes, T, ca. 1800-heden
x062 Gemeente Hoensbroek
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

062 Gemeente Hoensbroek
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Geschiedenis van de organisatie 1940-1947 (1.1.)
Geschiedenis van het archief (1.2.)
Verantwoording van de inventarisatie (1.3.)
Achter in de inventaris van de gemeente zijn zgn. gedeponeerde archieven opgenomen. Van deponeren van archieven is sprake wanneer rechten of functies en daarom ook de archiefbescheiden van de ene archiefvormende instelling of persoon overgaan op een andere. Ook is er van deponeren sprake, wanneer een ondergeschikte functionaris of commissie met een speciale opdracht na beëindiging van de werkzaamheden de tijdens de uitvoering daartoe ontvangen of opgemaakte stukken overdraagt. *  Hoewel de ambtenaar van de burgerlijke stand en de gemeente-ontvanger derhalve ook archiefvormers zijn, zijn omwille van de gebruiker deze stukken onder "organisatie" bij burgerlijke stand en financiën ondergebracht en niet opgenomen als gedeponeerd archief.
Bij de Distributiedienst zijn vermengde dossiers met secretariestukken aangetroffen. Om de betreffende zaak bijeen te houden en omdat men indertijd ook geen onderscheid maakte, zijn deze bescheiden bijeen gehouden en in het secretarie-archief plaatst. De onvermengde dossier zijn als gedeponeerd archief beschouwd.
De luchtbescherming(sdienst) is in zijn geheel in het secretarie-opgenomen.

Het blok 1940-1947 is een afgesloten deelarchief van het dynamisch archief van de in 1981 opgeheven gemeente.
Zoals vermeld bij de geschiedenis van het archief, berustte er een embargo op, vanwege enkele gevoelige zaken uit de oorlogstijd.
Archivistisch gezien is het jaar 1947, indien er geen embargo op berustte, ook een goede cesuur. Het is het laatste jaar, waarin volgens het rubriekenstelsel gewerkt werd. In 1948 werd definitief de zaakgsgewijze ordening volgens de code V.N.G. ingevoerd.
Omdat het terugbrengen naar de oude orde i.v.m. de eerder genoemde gedeeltelijke inventarisatie niet meer mogelijk was,
is de rest van het archief ook zaaksgewijs geordend volgens de code V.N.G. Feitelijk had de Win dit blok in zijn inventaris moeten opnemen.
Hoewel het archief strikt genomen loopt over de jaren 1940-1947 zijn er bescheiden opgenomen van voor en na die periode. Enerzijds zijn er zaken, waarvan de voorbereiding voor 1940 begint en die hun beslag hebben in de onderhavige periode, anderzijds zijn er zaken die beginnen in deze periode en uitlopen tot ver na 1947. Dit is duidelijk gemaakt met de teksthaken "( )". De jaartallen geven de datum van het jongste- en het oudste stuk aan. De stukken dagtekenende vóór 1940 zijn als retro-acta beschouwd en opgenomen in deze inventaris.
Bescheiden van vóór 1940, m.u.v. retro-acta, zijn afgezonderd t.b.v. het oud archief, evenals de meeste bescheiden vanaf 1948, tenzij ze deel uit maken van een zaak of als eenheid bijeen horen.

Het inventarisatieschema is afgeleid van de basis-archiefcode van de V.N.G., uitgave 1992, met supplement 1995, waarbij opgemerkt dient te worden, dat de inconsequenties bij de onderverdelingen niet zijn overgenomen. Gekozen is voor een indeling van algemeen naar bijzonder, hoewel zoveel mogelijk de klassieke algemene onderwerpen ondergebracht zijn bij de bijzondere onderwerpen, in het belang van de gebruiker.
Meestal zal op de plaats, waar de omschrijving had moeten staan volgens de basisarchiefcode, een blanco-omschrijving aanwezig zijn.
In 2007 werd begonnen met het bijvoegen van nog aangetroffen stukken. Hierbij werd geconstateerd, dat enkele dossiers, die in 2000 waren geinventariseerd, niet meer aanwezig waren.
Na de de definitieve afronding in 2011 werden enkele dossiers teruggevonden, helaas ontbraken weer dossiers. Uiteindelijk betrof het vier dossiers. * 
Opgemerkt dient te worden, dat het archief, en met name het niet openbare deel, intensief geraadpleegd is geworden voor diverse publicaties.
Ordening en archiefschema (1.3.1.)
062 Gemeente Hoensbroek
1. Inleiding
Verantwoording van de inventarisatie (1.3.)
Ordening en archiefschema (1.3.1.)
Achter in de inventaris van de gemeente zijn zgn. gedeponeerde archieven opgenomen. Van deponeren van archieven is sprake wanneer rechten of functies en daarom ook de archiefbescheiden van de ene archiefvormende instelling of persoon overgaan op een andere. Ook is er van deponeren sprake, wanneer een ondergeschikte functionaris of commissie met een speciale opdracht na beëindiging van de werkzaamheden de tijdens de uitvoering daartoe ontvangen of opgemaakte stukken overdraagt. *  Hoewel de ambtenaar van de burgerlijke stand en de gemeente-ontvanger derhalve ook archiefvormers zijn, zijn omwille van de gebruiker de stukken onder "organisatie" bij burgerlijke stand en financiën ondergebracht.
Bij de Distributiedienst zijn met secretariestukken vermengde dossiers aangetroffen. Om de betreffende zaak bijeen te houden én omdat men indertijd ook geen onderscheid maakte, zijn deze stukken bijeen gehouden en in het secretarie-archief plaatst. De onvermengde dossier zijn als gedeponeerd archief beschouwd.
De luchtbescherming is in zijn geheel in het secretarie-opgenomen.

Het blok Hoensbroek 1940-1947 was een afgesloten deelarchief van het dynamisch archief van de in 1981 opgeheven gemeente.
Zoals vermeld bij de geschiedenis van het archief, berustte er een embargo op, vanwege enkele gevoelige zaken uit de oorlogstijd.
Archivistisch gezien is 1947, indien er geen embargo op berustte, ook een goede cesuur. Het is het laatste jaar, waarin volgens het rubriekenstelsel gewerkt werd. In 1948 werd definitief de zaakgsgewijze ordening volgens de code V.N.G. ingevoerd.
Omdat het terugbrengen naar de oude orde i.v.m. de eerder genoemde gedeeltelijke inventarisatie niet meer mogelijk was, is de rest van het archief ook zaaksgewijs geordend volgens de code V.N.G.
Feitelijk had de Win dit blok in zijn inventaris moeten opnemen. Zijn motivatie om dit niet te doen was het feit dat het registratuurstelsel der VNG werd toegepast. Op diverse plaatsen in zijn inventaris geeft de Win aan, dat er vanaf 1 januari 1940 geordend zou zijn volgens het registratuurstelsel. Ten tijde van zijn inventarisatie in 1976 zouden de stukken uit de periode bij het lopend archief behoord hebben, al dan niet berustend onder het embargo. Dat die dossiers echter volgens het eerder genoemde rubriekenstelsel gevormd waren is hem schijnbaar ontgaan.
Hoewel het archief strikt genomen loopt over de jaren 1940-1947 zijn er bescheiden opgenomen van voor en na die periode. Enerzijds zijn er zaken, waarvan de voorbereiding voor 1940 begint en die hun beslag hebben in de onderhavige periode, anderzijds zijn er zaken die beginnen in deze periode en uitlopen tot ver na 1947. Dit is duidelijk gemaakt met de teksthaken "( )". De jaartallen geven de datum van het jongste- en het oudste stuk aan. De stukken dagtekenende voor 1940 zijn als retro-acta beschouwd en opgenomen in deze inventaris.
Bescheiden van vóór 1940, m.u.v. retro-acta, zijn afgezonderd t.b.v. het oud archief, evenals de meeste bescheiden vanaf 1948, tenzij deze deel uit maken van een zaak of als eenheid bijeen horen.

Het inventarisatieschema is afgeleid van de basis-archiefcode van de V.N.G., uitgave 1992, met supplement 1995, waarbij opgemerkt dient te worden, dat de inconsequenties bij de onderverdelingen niet zijn overgenomen. Gekozen is voor een indeling van algemeen naar bijzonder, hoewel zoveel mogelijk de klassieke algemene onderwerpen ondergebracht zijn bij de bijzondere onderwerpen, dit in het belang van de gebruiker. Meestal zal op de plaats, waar de omschrijving had moeten staan volgens de basisarchiefcode, een blanco-omschrijving aanwezig zijn.
Tenslotte is het aardig op te merken, dat de hinderwetvergunningen tot aan de herindeling in 1982 volgens het oude rubriekenstelsel samengesteld waren.
Selectie op vernietiging en vernietiging (1.3.2.)
Classering (1.3.3.)
Beschrijven (1.3.4.)
Materiële verzorging (1.3.5.)
Openbaarheid (1.4.)
Kader van deze inventarisatie (1.5.)
Literatuurlijst, afkortingen en verklarende woordenlijst (1.6.)
Bijlage I: lijsten van funcionarissen, gemeenteraadsleden en wethouders (1.7.)
Bijlage II: lijst van beschadigde stukken (1.8.)
Kenmerken
Datering:
1940-1947
Titel:
Gemeente Hoensbroek, 1940-1947
Omvang:
15 m
Toegang:
Inventaris
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld.
Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Rijckheyt, Centrum voor Regionale Geschiedenis, Heerlen. Toegang 062 Gemeente Hoensbroek
VERKORT:
NL-HrlRi 062
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS