Vrijwilligers bij de Waffen-SS

Tijdens de Tweede Wereldoorlog meldden duizenden (22.000) Nederlanders zich vrijwillig aan bij de Waffen-SS, de gewapende tak van de SS. Trots, avontuur en kameraadschap waren een aantal factoren die de Waffen-SS aantrekkelijk maakte voor Nederlandse jongeren. Door Duitse propaganda werden sommige Nederlanders overtuigde antisemieten en anticommunisten. Een aanval van communistische 'horden' op Europa was volgens sommige Nederlanders mogelijk. Een nieuwe kruistocht tegen het bolsjewisme was daarom noodzakelijk. Achteraf is het makkelijk oordelen over vrijwilligers bij de Waffen-SS. Echter, niet elke Waffen-SS'er was slecht. Ook bij de Wehrmacht zaten soldaten die oorlogsmisdaden begingen. Kennis van motieven en achtergronden is noodzakelijk wil men daden verklaren.

Een Waffen-SS propagandaposter. Met deze en andere propagandaposters werden veel Nederlanders overgehaald toe te treden tot de Waffen-SS. Bron: Pinterest.

Ook in Heerlen woonden jongeren die toetraden tot de Waffen-SS. Een van hen was Heerlenaar Caspar Sporck.

Caspar Sporck

Caspar / Casper Sporck (1922-1945) was een onderofficier in de Waffen-SS gedurende de Tweede Wereldoorlog. Wegens zijn heldhaftige daden kreeg hij het Duitse ridderkruis. Dat is opmerkelijk omdat slechts drie andere Nederlanders die onderscheiding kregen. Ook heeft Sporck andere onderscheidingen ontvangen, waaronder een medaille voor opgelopen verwondingen. Ongeveer 22.000 tot 25.000 Nederlanders meldden zich tijdens de Tweede Wereldoorlog vrijwillig aan bij de Waffen-SS. Sporck heeft gediend aan het Oostfront (Sovjet-Unie) waar hij vocht tegen Sovjettanks (T-26, BT, T-34). Met een halfrupsvoertuig schakelde hij tientallen tanks uit. Hij werd een held voor Duitse en Nederlandse nationaalsocialisten. Sporck koos voor de Waffen-SS vanwege persoonlijke motieven.

 

Nadere bronnen en literatuur:

Krutzen, R. (2016). Caspar Sporck (1922-1945)

Krutzen, M. (2013). Caspar Sporck - Een Heerlense SS' er aan het Oostfront. Het Land van Herle, Nummer 3.

 

Onze archieven en collecties