Verzorgen van cursussen en trainingen

Het vakgebied van de documentaire informatievoorziening is aan veranderingen onderhevig. Om deze veranderingen van het vakgebied bij te houden, is het noodzakelijk dat een DIV-medewerker regelmatig cursussen, workshop en trainingen bijwoont. Aangezien het merendeel van deze (landelijke) cursussen vaak in de Randstad gegeven wordt, is de drempel om een dergelijke training te volgen vaak hoog. De Archiefinspectie Rijckheyt streeft naar drempelverlaging en zal in de nabije toekomst proberen om enkele cursussen in de regio van Rijckheyt te laten plaatsvinden. Cursussen en trainingen kunnen zowel door medewerkers van Rijckheyt als door externe partijen gegeven en verzorgd worden.

Op deze manier hoopt de Archiefinspectie Rijckheyt bij te dragen aan de verbreding van de vakinhoudelijke kennis van DIV medewerkers. 
Het aanbod van cursussen en de wijze waarop deze worden aangeboden, zal nog vaste vorm moeten krijgen. 
Gedacht wordt om cursussen, trainingen en workshops aan te bieden op het gebied van onder andere:

  • Records-management.
  • Information-retrieval.
  • Bestuurlijke informatieverzorging.
  • Archiefbewerking.
  • Archivistiek voor niet-archivarissen.
  • Toepassen van selectie en vernietiging in de praktijk.
  • Overdracht van archief naar de archiefbewaarplaats.
  • Beheer van digitaal archief.
  • Diverse andere opfriscursussen. 
  • Maatwerk-cursussen.

Indien je of jouw afdeling behoefte aan bijscholing, cursussen en trainingen of meer informatie daarover neem dan contact op met ons via: archiefinspectie@rijckheyt.nl.

VVA traject.

Een opleiding tot VVA volgen? Ook hierin kan de archiefinspectie een rol van betekenis spelen. Bij dt eenjarige opleidingstraject moet er sprake zijn van een begeleiding door een archivaris. De archiefinspectie heeft in principe tijd en ruimte voor de begeleiding van maximaal twee VVA cursisten per jaar. Neem contact met ons op voor meer informatie of kijk op de website van de SOD.

Of neems een kijkje in het opleidings en cursusoverzicht van de onderstaande instellingen.

Onze archieven en collecties