Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 03-09-2020.

Per 31 december 2019 maakt Rijckheyt onderdeel uit van het Historisch Centrum Limburg. Het Historisch Centrum Limburg wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Echter, het fusietraject van Historisch Centrum Limburg met Rijckheyt is nog lopende. Voor de nieuwe organisatie zal een geheel nieuwe website worden opgetuigd die zal gaan voldoen aan alle eisen van toegankelijkheid. Totdat deze nieuwe website er is blijven de aparte websites van de fusiepartners in de lucht. Meer hierover leest u in onze toegankelijkheidsverklaring.

Deze toegankelijkheidsverklaring geldt voor de website:

Onze archieven en collecties