Stamboomonderzoek weblinks

Onderstaand staan in verschillende categorieën links naar interessante websites die betrekking hebben op genealogisch onderzoek. Heb je een tip voor ons? Mail dan met info@rijckheyt.nl. Onze interesse gaat vooral uit naar particuliere websites die een link hebben met deze regio.

Portals, overzichten van websites
Site met uitleg over methodiek, woordenlijsten en een overzicht van bronbewerkingen
O.a. Limburgs forum, database en index particuliere website
Algemene Portalsite 1
Algemene Portalsite 2
Portalsite over deelaspecten van genealogie
Portalsite voor genealogisch onderzoek in België
Portal voor genealogisch onderzoek in Duitsland 1
Portal voor genealogisch onderzoek in Duitsland 2
Zeer grote internationale portalsite  

Databases en overzichten van genealogische gegevens

Bidprentjes
Database bidprentjes Rijckheyt
Database gemeentearchief Venlo
Database bidprentjes op "genealogie in Limburg"
Landelijke database BIS (Bidprentjes Informatie Systeem) 
Database van o.a.100.000 bidprentjes en 250.000 overlijdensadvertenties
Database van bidprentjes en genealogieën van Dhr. Coret
Database van particuliere collecties bidprentjes, België
Database van bidprentjes, NGV Twente
Overzicht van particuliere collectie bidprentjes van seniorweb
Overzicht van bidprentjes van de Heemkunde vereniging te Brunssum
Overzicht van bidprentjes van de heemkunde vereniging te Houthem
Overzicht van ruim 14.000 bidprentjes van J. Berings
Overzicht van meer dan 200.000 bidprentjes van Heemkundevereniging Roerstreek
Overzicht van particuliere collectie bidprentjes van P. van Blerk, omgeving Tilburg
 

Burgerlijke stand en andere (archief)bronnen 
WieWasWie: Landelijke database van gegevens uit de Burgerlijke Stand
Open Archieven: Genealogische database met 151 miljoen historische persoonsvermeldingen
Online begraafplaatsen
Family Search: Internationale database van Burgerlijke Stand, kiesregister e.d.
Graftombe: Database van gegevens van grafstenen
Nederlandse familienamenbank
Alle Limburgers

Overzichten van stambomen en particuliere genealogische websites
Uw Stamboom online: particuliere site met diverse websites van genealogieën en stambomen
Stambomen.net: particuliere site met diverse resultaten van genealogisch onderzoek
Stamboomgids: overzicht van particuliere genealogische websites
Geneanet: overzicht van o.a. resultaten van genealogisch onderzoek
NGV: overzicht van particuliere genealogische websites
Genealogie familie Eijdems/Eydems
Digitaal raadpleegbare klappers DTB en burgerlijke stand op plaatsnamen in Limburg
Kroniek Slangen (Schlangen, Slanghen)

Genealogische Verenigingen en forums
Site van stichting de Maaskentj en het Limburgs Genealogisch Archief
Site van de Nederlandse Genealogische vereniging
Site van de NGV, afdeling Zuid-Limburg
Site van de NGV, afdeling Kempen en Peelland
Site van de NGV, afdeling land van Cuijck en Ravenstein
Site van de NGV, afdeling computergenealogie

Online hulpbronnen
Online latijnse woordenlijst
Genealogisch woordenboek

Links over methodiek van stamboomonderzoek
Centraal Bureau voor Genealogie
Particuliere website "Voorouders.net"

Sites voor beginnende onderzoekers  
Stappenplan van een genealogisch onderzoek

 

 

Onze archieven en collecties