Stamboomonderzoek, bidprentjes en genealogieën

Hier vindt u informatie over stamboomonderzoek, bidprentjes en genealogieën.

Waar kan ik een stamboom bestellen? 
Daarop is een vrij eenvoudig antwoord te geven. Dat kan niet. Een stamboom samenstellen vergt onderzoek en is geen 'kant-en-klaar' product dat ergens op een plank klaar ligt.  Kijk maar eens onder Stamboomonderzoek of download de introductie stamboomonderzoek. 

Hoe moet ik beginnen met een stamboom? 
Ten eerste is te beginnen met een onderzoek in de eigen familiekring. Probeer zoveel mogelijk verschillende gegevens bij hen bij elkaar te sprokkelen. Op deze website wordt in vogelvlucht uitgelegd wat de principes zijn van stamboomonderzoek.  

Tevens kun je een introductie stamboomonderzoek in pdf formaat downloaden waar deze basisprincipes in iets ruimere bewoording zijn uitgelegd.

Waar komt mijn familienaam vandaan? 
De herkomst van familienamen is in te delen in een aantal categorieën van herkomst: 

  1. Van voornamen, bijvoorbeeld Eggen, Baltissen en Stevens; 
  2. Herkomstnamen, bijvoorbeeld Haanraads en Wilders;
  3. Beroepsnamen, bijvoorbeeld Boers en Rademaekers;
  4. Bijnamen, bijvoorbeeld Silvertant en Kleinen.

Voor een gedetailleerd antwoord raadpleeg je het boekje van J. Crott en J. Hoen, Familienamen in Limburg.

Waar vind ik informatie over iemand die geboren is of geboorte heeft gegeven in de Vroedvrouwenschool?
Het archief van de Vroedvrouwenschool, waar deze vraag mee beantwoord kan worden, wordt niet door Rijckheyt beheerd. Dit archief wordt beheerd door het Sociaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht. Voor extra info zie: http://www.shclimburg.nl 

Wat zijn bidprentjes? 
Bidprentjes, een Rooms Katholiek gebruik, is een prentje met daarop een tekst ter nagedachtenis aan een overledene. Zie op deze website meer informatie onder stamboomonderzoek > bidprentjes.

Wat zijn genealogieën? 
De term genealogieën verwijst naar een collectie waarin kopieën van enkele onderzoeksresultaten van bezoekers worden bewaard. De verschillende genealogieën zijn ook als pdf te downloaden op deze site. Zie ook onder Stamboomonderzoek > Genealogieën. 

Kunnen gegevens uit bidprentjes of genealogieën aan mij verstuurd worden? 
In principe kun je dat helemaal zelf doen via de website. De collectie bidprentjes is volledig beschikbaar via onze database, zie hiervoor de zoekingang voor Bidprentjes. Alle genealogieën zijn als pdf te downloaden, kijk hiertoe onder Stamboomonderzoek >>> Genealogieën, lijst met genealogieën 

Het verstrekken van gegevens uit (niet online beschikbaar) archiefmateriaal is enkel mogelijk na betaling van het onderzoekstarief. 

Zijn de bidprentjes ook online in te zien? 
Ja, voor een gedeelte zijn de bidprentjes ook online in te zien en te downloaden. Met hulp van vrijwilligers wordt gewerkt aan de ontsluiting en digitalisering van de bidprentjes. Via de zoekingangen voor archieven of persoonsgegevens kunt u de collectie bidprentjes raadplegen, indien er inmiddels een digitaal bestand beschikbaar is, kunt u het daar bekijken en downloaden. Het project met de vrijwilligers gaat wel een aantal jaren duren, omdat onze collectie bidprentjes omvangrijk is. De gegevens die op de verschillende bidprentjes staan zijn wel online beschikbaar. Regelmatig worden er nieuwe exemplaren aan de collectie toegevoegd, die ook direct digitaal beschikbaar zijn.

Onze archieven en collecties