Over Rijckheyt

Rijckheyt is het centrum waar de historische archieven en collecties van de gemeenten Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Nuth, Simpelveld en Voerendaal worden beheerd en beschikbaar gesteld. Het cultuur-historisch erfgoed, ons collectieve publiek geheugen, is daarmee beschikbaar op één centrale plaats. Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis, heeft de volgende betekenis: 

Rijckheyt is Middelnederlands voor "schat, schatkamer".

Rijckheyt staat voor de verscheidenheid aan bronnen in onze depots.

Rijckheyt staat voor de samenwerkingsverbanden die er zijn met gemeenten en andere culturele instellingen.

Rijckheyt staat ook voor de verrijking met historische kennis die klanten/bezoekers bij ons opdoen en in de vorm van onderzoeken en publicaties weer teruggeeft aan mensen in de samenleving.

Onze archieven en collecties