Onze dienstverlening

Als onderzoeker, scholier of student mag je van Rijckheyt een eerste klas dienstverlening verwachten. Onder deze dienstverlening wordt verstaan correspondentie, zowel schriftelijk als electronisch, telefonische inlichtingen, het uitvoeren van onderzoeks- en reproductieopdrachten en uiteraard een bezoek aan onze studiezaal en website.

De dienstverlening van Rijckheyt is gevat in een kwaliteitshandvest dienstverlening. Hierin staat wat je als bezoeker en onderzoeker van Rijckheyt mag verwachten.

Naast een handvest dienstverlening hebben wij ook een studiezaalreglement. Hierin staat onder andere waaraan een bezoeker van de studiezaal zich tijdens het bezoek dient te houden, wat wél en wat niet gekopieerd mag worden.

Je kunt de tekst van het studiezaalreglement en het kwaliteitshandvest dienstverlening ook in pdf-formaat downloaden.

Onze archieven en collecties