Tervoorst (nabij Nuth)

Hoeve Genders, Voorsterweg 62-64 (voorheen 19-20), 1971 Tervoorst (Limburgs Tervoeësj) is een gehucht gelegen in de gemeente Beekdaelen. Tot en met 2018 behoorde het tot de gemeente Nuth. Het is een van de zogenaamde bovengehuchten van Nuth, net zoals o.a. Nierhoven, Helle, Terstraten, Kamp en Grijzegrubben

De bebouwing bestaat uit ongeveer vijfentachtig huizen en is grotendeels gelegen rond de Voorsterstraat. Tervoorst grenst aan Molenveld, Nierhoven, Hunnecum en Terstraten. Ten noorden van Tervoorst stroomt de lager gelegen Platsbeek, een zijbeek van de Geleenbeek.

Of de Horenweg oorspronkelijk tot Tervoorst hoorde bestaat geen eenduidigheid. Recente bronnen rekenen het vaak wel tot Tervoorst. Hier liggen tegenwoordig ook nog ongeveer 50 huizen. 

Hulpkerk Maria ten Hemelopneming Op 1 mei 1929 neemt de gemeenteraad van Nuth een principebesluit tot bouw van een lagere school in Tervoorst. Het zal echter tot 1 september 1955 duren vooraleer de Matho-school (Maria Ten Hemel Opneming) haar deuren opent aan de Voorsterstraat 32. Later volgt op de Voorsterstraat 59 ook nog een kleuterschool. Deze sluiten in 1997.

In 1954 krijgt Tervoorst haar eigen hulpkerk Maria ten Hemelopneming aan de Voorsterstraat 23. Deze zal dienst doen tot 1994. 

Op de kruising Voorsterstraat/Bergerweg staat een oud smeedijzeren kruis met bronzen corpus. Stond het in 1990 nog vrij van de boom, anno 2017 is het met de boom vergroeid.

Verder vinden we in Tervoorst de tennisbanen en de midgetgolfbaan van de Lawn Tennis Club op de Voorsterstraat 1. 

Tervoorst heeft ook een buurtvereniging, de Buurtvereniging Tervoorst en Bovengehuchten (= Terstraten, Hunnecum en Helle). De vereniging is opgericht in 1976 en heeft in 2016 het 40-jarig bestaan gevierd.

De buurtvereniging organiseert jaarlijks in september de straatmarkt van 'Tervoorst en Bovengehuchten'.

Nadere bronnen en literatuur: