Beersdal en Vrank (gemeente Heerlen)

Geschiedenisschets

Voorafgaand aan de mijnindustrie was Beersdal een klein gehuchtje rondom de hoeve Beersdal. Rond 1796 telde Beersdal 11 inwoners, de Vrank telde er 40.

Eind 19e eeuw begonnen de gebroeders Honigmann met de aanleg van de eerste particuliere steenkolenmijn, de Oranje Nassau I. Aangezien de autochtone bevolking er weinig voor voelde om in die mijnen te gaan werken, moest er veel personeel van elders worden aangetrokken. Dit personeel moest echter ook gehuisvest worden en er werden op grote schaal zogenaamde mijnwerkerskoloniën gebouwd. Dat waren in de directe omgeving de Huskenkolonie (242 woningen), de Vrank (100 woningen) en Beersdal (296 woningen).

Momenteel is die mijnwerkerskolonie Beersdal door expansie van de stad Heerlen aan de bebouwde kom vastgegroeid en als wijk van Heerlen te beschouwen. De andere twee genoemde koloniën zijn volledig gesloopt in de zeventiger jaren ten behoeve van de aanleg van de autoweg rond Heerlen.

Herkomst naam

De naam van de wijk is afkomstig van de hoeve die in feite het gehuchtje Beersdal vormde. Een afdoende verklaring voor de naam Beersdal is er niet. Beersdal werd voorheen wel als Berssen of Bersberch geschreven. De eerste verklaring zou dan kunnen liggen in één van de eigenaren, in 1381, namelijk Mathijs van Bernsberg.

Een tweede verklaring voor de naam zou terug te voeren zijn op de twee woorden “beeren” en “loo”. Het woord beeren staat dan voor bessen of bessendragende struikgewassen en loo staat voor bosontginning. Beersdal betekent in dat geval, ontginning waar bessen, struikgewassen stonden.

Nadere bronnen en literatuur: