Wahlwiller (gemeente Gulpen-Wittem)

Geschiedenisschets

Bron: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, objectnummer 188.301; http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rechten Wahlwiller heeft, gezien de naam, haar oorsprong in de Romeinse periode. Het huidige dorp is echter ontstaan in de middeleeuwen aan de oude weg van Maastricht naar Aken.

Het dorp wordt voor het eerst vermeld in de 13e eeuw en halverwege de 14e eeuw wordt het toegevoegd aan de heerlijkheid, later graafschap, Wittem.

Herkomst naam

Plaatsnamen met Wiler zijn overduidelijk nederzettingen die teruggaan tot de Merovingische of Karolingische periode (eerste helft 5e eeuw tot einde 9e eeuw). De naam Wiler moet gezien worden als een voortzetting van het Latijnse “villare” dat “tot een villa of boerderij behorend” betekent. De naam Wiler, of een variatie daarop, komt veelvuldig in bronnen voor en heeft betrekking op meerdere plaatsen die allen de naam Wiler of de naam Wiler als suffix dragen.

Wahlwiller wordt in oude archiefstukken geschreven als Wijlre (13e eeuw), Wilre (1350), Waelwilre, Wailwilre (1357) en Waluiler. Het prefix (voorvoegsel) Waal slaat op de inwoners van het dorp. Het betekent namelijk “Waals, Romaans". In de Romeinse tijd werden Kelten door de Germanen "Walen" genoemd. Later werd de term Walen gebruikt voor Romaans-sprekenden. De oudste bewoners van Wahlwiller spraken dus Romaans. Letterlijk betekent de naam Wahlwiller dus “Villa of boerderij toebehorend aan de Romaans sprekenden”.

Nadere bronnen en literatuur:

Tags

Tijdsperiodes

Thema's