Epen (Gemeente Gulpen-Wittem)

Bron: Limburgs Erfgoed, http://www.limburgserfgoed.nl/colofonGeschiedenisschets

Epen is een dorp dat waarschijnlijk ergens in de vroege middeleeuwen is ontstaan rondom een leengoed en herenhoeve, het Eperhuis. Dat gebied was in de vroege middeleeuwen privé-eigendom van de Karolingische koningen.

In 1056 schenkt de Duitse Keizer Hendrik IV goederen ‘in villa Apensis’ aan de abdij van Burtscheid. Deze abdij zou eigenaar (of eigenlijk leenman) blijven van de Epense bezittingen. Epen heeft samen met Mechelen en Wahlwiller ooit tot het Hertogdom Limburg behoord.

Herkomst naam

Epen wordt in oude archiefstukken geschreven als Epene (1041), Apine (1056), Apinis (1075) en Epeno (17e eeuw). De naam is een samenvoeging van het oud-germaans “apa”, dat rivier of stroom betekentk, en het suffix “in”.  De samenvoeging betekent “nederzetting bij de rivier”.

Tags

Plaatsen

Tijdsperiodes

Thema's