Swier (nabij Wijnandsrade)

- Bron: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, objectnummer 287.850; http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rechten Geschiedenisschets

Swier is een buurtschap gelegen in de gemeente Beekdaelen. Tot en met 1981 behoorde het tot de gemeente Wijnandsrade en van 1982 tot en met 2018 tot de gemeente Nuth.

De buurtschap is gelegen ten oosten van Wijnandsrade en ligt in een stuk lintbebouwing, van oudsher bestaande uit enkele boerderijen. In de 20e eeuw zijn de lege plekken tussen de boerderijen langs deze weg bebouwd, waardoor het puur landelijke karakter van dit gehucht deels verloren is gegaan.

Herkomst naam

De naam Swier wordt in archiefstukken wel geschreven als Scarwirre (1361), Scharwyer (1423), Schwyer (1558), Schwyr (1810) en Sweijer(1840). Het is, gezien de oudste vormen Scarwirre en Scharwyer, naar alle waarschijnlijkheid voortgekomen uit het Romaanse woord carrucarium dat "nederzetting bij land dat beploegd wordt" betekent. Een mogelijke andere verklaringgaat uit van de schrijfwijze scherwyer ontwikkeld uit ’s herren wieër, waarbij wieër dan vijver betekent, die door de daar aanwezige Bissebeek gevoed wordt.

Swijer is ook een gehucht in Simpelveld (Baaks - Swijer).

Nadere bronnen en literatuur:

Tags

Plaatsen

Tijdsperiodes