Schimmert (gemeente Nuth)

Geschiedenisschets

- Bron: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, objectnummer 300.482; http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rechten Uit de naam van de patroonheilige van de parochiekerk, St. Remigius, is al een groot deel van de geschiedenis van dit kerkdorp af te leiden. Remigius was een Franse bisschop, die zetelde in de stad Reims. Daar liggen ook de eerste wortels van de huidige parochie. In het oudste gedenkboek (847), een zogenaamd polypticum van de abdij van St. Remigius te Reims, staat Schimmert vermeld als “Schimorta”. Uit dit register blijkt dat deze abdij cijnzen en andere bezittingen in Schimmert had. Deze bezittingen breidden zich nog verder uit als in 968 koningin Gerberga de palts van Meerssen met de omliggende dorpen en landerijen aan de aartsabdij van Reims schenkt. De Remigiuskerk van Schimmert wordt vanaf dat moment een filiaalkerk van de proosdij van Meerssen. De proost van de proosdij heeft aanvankelijk ook wereldlijke macht te Schimmert. Zo was hij bijvoorbeeld tevens rechter in Schimmert. In de late middeleeuwen is Schimmert een onderbank geworden en voor de hogere jurisdictie toevertrouwd aan de schepenbank Klimmen. Het dorp met dries is dus ontstaan in de vroege middeleeuwen. In het noorden van het dorp was eveneens een dries, Bies genaamd. De twee kernen zijn in de vroege 19e eeuw aan elkaar gegroeid door bebouwingslinten.

Ingevolgde de herindelingswet Zuid-Limburg van 1981 werd Schimmert met ingang van 1982 opgeheven als zelfstandige gemeente en samengevoegd met de gemeente Nuth. Met ingang van 1 januari 2019 maakt de gemeente Nuth, samen met de gemeenten Schinnen en Onderbanken, deel uit van de nieuwe gemeente Beekdaelen.

Herkomst naam

De oudste vermelding van Schimmert is, zoals bovengesteld "Schimorta", maar in andere archiefstukken is het ook wel geschreven als Scinmottera en Schinmortera. De betekenis van de naam is niet geheel duidelijk. Het zou voort kunnen komen uit een samenstelling van de prefix schin/schim en de suffix mert. Het “mert” zou dan kunnen voortkomen van het Romaanse mortâriusdat "modderpoel" betekent. De prefix Schin duidt eveneens op een waterrijke omgeving. Een andere aanwijzing zou zitten in de stelling dat te Schimmert rond 50 v. Chr. een nederzetting van een Germaanse stam genaamd Sunici of Schineks te vinden zou zijn. Deze stam zou zijn naam gegeven hebben aan de nederzetting Schimorta.

Nadere bronnen en literatuur:

Tags

Plaatsen

Tijdsperiodes