Treebeek-Haansberg (Gemeente Brunssum)

Geschiedenisschets

Van oudsher was Treebeek een klein driehoekig perceel aan het Marebuschke gelegen.

Het huidige Treebeek was oorspronkelijk een mijnwerkerskolonie, gebouwd tussen 1912 en 1927. De bewoners werkten voornamelijk in de staatsmijn Emma. Na de sluiting van de mijnen werd de kolonie, die vrij veel last ondervond van mijnschade (verzakkingen ten gevolge van mijngangen), deels gesloopt.

Tot en met 1981 behoorde het grondgebied van het mijnwerkersdorp tot vier gemeenten; Amstenrade, Brunssum, Heerlen en Hoensbroek. Na de gemeentelijke herindeling van 1982 werd Treebeek geheel bij Brunssum ingedeeld.

Herkomst naam

Er is wel geopperd dat de naam Treebeek terug te voeren is op het driehoekig perceel aan het Marebuschke. De huidige naam Treebeek zou dan verwijzen naar driebek oftewel driehoek.

Nadere bronnen en literatuur: