Fey, Clara (moeder overste)

Aken, 1815 - Simpelveld 1894

Clara Fey werd in 1815 te Aken geboren. Haar vader was een fabrikant in de textielindustrie met een eigen spinnerij. Op de fabrieksvloer zag Clara dat er veel armoede en leed was onder de fabrieksarbeiders, maar ook buiten de muren van het fabriekscomplex. Zij was begaan met hun lot en besloot haar leven actief te wijden aan dergelijke problematiek. Zo hielp zij bij een cholera-epidemie. Ook in het onderwijs was zij actief. Ze gaf les handwerklessen op een armenschooltje. In de tuin van de familie Fey startte ze een gaarkeuken.

In 1844 wilde Clara deze zorg formaliseren en stichtte een moederhuis voor verwaarloosde kinderen. Vanuit dit moederhuis startte ze samen met drie andere zusters de congregatie van het Arme Kind Jezus. Uiteraard moest er officiële toestemming komen van de kerkelijke instanties en deze zou er uiteindelijk komen, maar het zou nog jaren duren voordat de bisschop en de paus hun toestemming gaven.

Vanuit dit moederhuis te Aken werden vele nieuwe huizen gesticht. Door de Kulturkampf moest de congregatie echter noodgedwongen Duitsland verlaten en men vond een goede plaats van vestiging in Simpelveld. Clara Fey verhuisde mee naar Simpelveld en zou er moeder-overste blijven tot haar overlijden op 8 mei 1894. Ze werd begraven op het kloosterkerkhof.

In 1916 werd gestart met het proces van zaligverklaring. In 1934 werd haar gebeente overgebracht naar een graftombe in de Loreto-kloosterkapel. Het klooster te Simpelveld is nog steeds het generalaat van de congregatie en het bestuurshuis voor de Nederlandse provincie.

Haar stoffelijke resten werden in 2012, toen het generalaat weer terug verhuisde naar het moederhuis in Aken, van Simpelveld overgebracht naar Aken. Vandaar dat de zaligverklaring niet in het bisdom Roermond plaatsvindt (waar het proces destijds opgestart werd), maar in het bisdom Aken (waar het proces werd afgerond). Clara Fey wordt op zaterdag 5 mei 2018 in de Dom van Aken zalig verklaard.

Meer informatie over de zaligverklaring is te vinden op www.clara-fey.de Meer informatie over de congregatie is te vinden op www.manete-in-me.org

Nadere bronnen en literatuur: