Klooster van de zusters van het Arme kind Jezus (Simpelveld)

Bron: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, objectnummer 346.296; http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rechten In 1878 werd te Simpelveld een klooster gebouwd naar een ontwerp van de Duitse architect H.J. Hürth.

De kloosterlingen, zusters van de orde van het Arme Kind Jezus, moesten onder leiding van moeder-overste Clara Feij noodgedwongen Duitsland verlaten wegens de Kulturkampf. Zij mochten ingevolge die strijd geen onderwijs meer geven aan kinderen terwijl dit juist de kerntaak van deze zusters was (het opvangen en onderwijs geven aan verwaarloosde kinderen en wezen). De zusters zouden in Simpelveld die taak wel kunnen uitvoeren, wat zij dan ook deden in de bewaarschool, later kleuterschool.

De bouwstijl van het gehele klooster is neogotisch en opgetrokken uit baksteen en hardsteen. Het complex bestaat uit een rechthoekige kloosterkapel met aan weerszijden een kloostervleugel. De Loretokapel kent een schip bestaande uit drie bouwlagen met zijbeuken die uit twee bouwlagen bestaan. In het schip zijn spitsboogvormige vensters aangebracht met glas-in-lood-ramen. Het hoofdaltaar is net als het gebouw in neogotische stijl.

Nadere bronnen en literatuur:

Tags

Plaatsen

Tijdsperiodes

Beroepen