Nierhoven, huis (Nuth)

Het huis Nierhoven of Neerhoven was gelegen ten westen van het dorp Nuth. Er resten geen aantekeningen van dit huis in de middeleeuwse archieven. De eerste schriftelijke sporen van bewoning dateren van de 16e eeuw. Hieruit blijkt dat de familie Hundjens (later verlatijniseerd naar Canisius) de eigenaar was. Deze familie leverde veel geestelijken, vooral pastoors. Via overerving komt het goed terecht in het bezit van het geslacht de Limpens dat aan het einde van de 19e eeuw uitsterft.

In 1920 wordt Gabriël Koten uit Hommert de nieuwe eigenaar.

In 1955 koopt de gemeente Nuth het landgoed en na een grondige restauratie wordt het de ambtswoning van de achtereenvolgende burgemeesters Schmedding en Rutten.

In 1986 verkoopt de gemeente het huis aan A.P.F.W. Takx en B.C.M.J. Köhlen.

Het huidige huis Nierhoven is het gevolg van een grootscheepse verbouwing of herbouw in de 17e eeuw. Het bakstenen wooncomplex is, opvallend en afwijkend, niet gericht op de binnenhof maar op de tuin aan de oostzijde van het woonhuis.

Bron: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, objectnummer 290.526; http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rechten Het huis bezit een kapel met een altaar met een tombe en retabel. Deze zijn waarschijnlijk gebouwd in de 18e eeuw door de priester Frans Nicolaas Augustinus de Limpens.

Het huis is opgenomen in het rijksmonumentenregister onder nummer 30941. Niet beschermd, maar van cultuurhistorisch belang, is de kelder annex moestuinmuur ten noorden van het huis.

Nadere bronnen en literatuur: