Stamboomonderzoek


Stamboomonderzoek is de afgelopen vijftig jaar een populaire hobby geworden. Oud en jong ondernemen de zoektocht naar de wortels van het eigen bestaan. Zij proberen uit te zoeken wie hun voorouders waren. Hierbij zijn ze niet alleen op zoek naar hun namen maar ook naar bijvoorbeeld hun leeftijd of beroep. Hoe leefden zij ? Wat deden zij in het dagelijkse leven ? Je kunt zelf bij Rijckheyt en vele andere archiefinstellingen een stamboomonderzoek uitvoeren. Veel heb je daarvoor niet nodig. 

Op deze website is achtergrondinformatie te vinden over hoe genealogisch onderzoek moet plaatsvinden, waar je op moet letten en hoe je bepaalde moeilijkheden kunt voorkomen. Er wordt hierbij aandacht besteed aan de methodiek van het stamboomonderzoek en een aantal bronnen zoals de burgerlijke stand, de bevolkingsregisters en de doop-, trouw- en begraafboeken van de pastoor, maar ook genealogieën en bidprentjes.

Zie ook onze digitale, downloadbare, handleidingen:
G. Luykx, een introductie tot stamboomonderzoek;
G. Luykx, een introductie genealogisch en historisch onderzoek met behulp van internet
G. Luykx, een beknopte methodiek van historisch onderzoek. 

                                          Wil je meer weten ?

 

Onze archieven en collecties