Kopieer, scan en andere reproductiemogelijkheden

Rijckheyt biedt diverse kopieer, scan en andere reproductiemogelijkheden. Hieronder vindt u meer informatie.

Kan ik een kopie krijgen van een foto, bidprentje of archiefstuk? 
Van vrijwel elk openbaar document mag een afdruk gemaakt worden mits de materiële toestand van het originele document niet te slecht is. Van stukken van A3-formaat of kleiner kan in de studiezaal een kopie worden gemaakt. Grotere stukken worden elders gekopieerd. Hiervoor staat een wachttijd van enkele dagen.

De volgende archiefstukken mogen echter niet worden gekopieerd of door u zelf worden gescand:

 • Archiefstukken ouder dan 1650;  
 • Perkamenten charters;  
 • Gebonden registers dikker dan 5 cm;  
 • Stukken groter dan folioformaat;  
 • Gekleurde kaarten of tekeningen;  
 • Stukken waarvan de materiële toestand slecht is, dit ter beoordeling van het studiezaalpersoneel;
 • Stukken die in duplicaat in de studiezaal aanwezig zijn.

Kan ik van een foto een reproductie laten maken? 
Nee, wij kunnen voor u geen reproductie laten maken van een foto uit onze fotocollecte. Wel kunt u bij ons een digitaal bestand in hoge resolutie bij ons opvragen. Dit bestand kunt u zelf afdrukken of laten afdrukken bij een fotograaf. Zie voor de kosten de tarievenlijst

Is het mogelijk een afdruk van een oude krantenpagina te bestellen? 
Nee, helaas beschikt Rijckheyt niet over de apparatuur om een volledige afdruk van een krantenpagina te maken. Wel is de krantencollectie verfilmd op microfiche. De maximale afdrukgrootte hiervan is A3, dus het is wel mogelijk om artikelen of delen van de tekst af te drukken. Ook kunt u, via een zelf mee te brengen (digitale) camera, een foto maken van de krantenpagina of het artikel. Indien de gewenste krant niet is ingebonden (vanaf 2006) kan een scan van een volledige pagina besteld worden. De levertijd bedraagt enkele dagen. Zie voor de kosten de tarievenlijst 

Mag ik een afdruk van een foto of archiefstuk gebruiken voor een publicatie? 
Afbeeldingen van openbare archiefstukken zijn vrij van auteursrecht en mogen altijd gebruikt worden voor een publicatie. 

Met foto's (en dus ook foto's van archiefstukken niet gemaakt door u zelf) ligt dat wat anders. Voor de meeste foto's is een auteursrechtvergoeding vereist. Indien het auteursrecht ligt bij Rijckheyt kunt u deze auteursrechtvergoeding rechtstreeks met ons afhandelen. Indien het auteursrecht elders ligt, bv. bij de fotograaf zelf, dan dient de afhandeling van dat auteursrecht rechtstreeks met de rechthebbende te worden afgehandeld. Voor sommige fotocollecties kan het copyright bij Rijckheyt geregeld worden, informeer bij Rijckheyt via info@rijckheyt.nl.

Naast het auteursrecht zijn er nog kosten verbonden aan het aanleveren van het digitale bestand, zie onze tarievenlijst. 
Voor extra info zie: http://www.auteursrecht.nl

Kan Rijckheyt een foto, bidprentje of archiefstuk voor mij scannen? 
Ja, dat kan. Rijckheyt heeft de beschikking over een speciale scanner, waardoor archiefstukken to maximaal A2 formaat goed gescand kunnen worden. Standaard wordt een scan van een document aangeleverd in 200 DPI, PDF formaat, voor een foto in 300 DPI, JPEG formaat. Indien u een ander scanformaat wenst, dan is dat mogelijk. Raadpleeg voor de kosten onze tarievenlijst.

Voor het laten scannen van archiefstukken door Rijckheyt gelden onderstaande beperkende regels: 

 • Geen stukken groter dan A2-formaat 
 • Geen stukken die in duplicaat aanwezig zijn op de studiezaal; 
 • Geen stukken waarvan de materiële toestand slecht is, dit ter beoordeling van het studiezaalpersoneel.

Mag ik zelf foto's of scans maken van foto's, bidprentjes  of archiefstukken? 
Ja, dat mag. U mag zelf met camera of scanner en laptop zowel foto's, bidprentjes of archiefstukken fotograferen en scannen. Er zijn in de studiezaal aansluitpunten voor uw laptop om dit te realiseren. 

De volgende archiefstukken mogen echter niet door u zelf worden gescand, wel gefotografeerd, zonder flits: 

 • Archiefstukken ouder dan 1650;  
 • Perkamenten charters; 
 • Gebonden registers dikker dan 5 cm; 
 • Stukken groter dan folioformaat;
 • Gekleurde kaarten of tekeningen;
 • Stukken waarvan de materiële toestand slecht is, dit ter beoordeling van het studiezaalpersoneel; 
 • Stukken die in duplicaat op de studiezaal aanwezig zijn; 

Fotograferen, zowel analoog als digitaal van deze stukken is wel toegestaan, met uitzondering van de stukken waarvan de materiële toestand slecht is. Dit wordt beoordeeld door de studiezaalmedewerkers. 

Kan Rijckheyt mij helpen aan een gewaarmerkte kopie van een diploma of gegevens uit de Burgerlijke Stand? 
Voor zover dergelijke archiefstukken zich bij Rijckheyt bevinden kan er een gewaarmerkte kopie van een archiefstuk gemaakt worden. Uiteraard kan dat niet van archiefstukken die niet aanwezig zijn. Raadpleeg voor de kosten hiervan onze tarievenlijst. Voor een gewaarmerkte kopie van een diploma kun je terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Voor extra info zie de website van DUO.

Onze archieven en collecties