Opening Migratiemuseum

  • 28 november 2018
  • Tips

Op 29 november a.s. opent het (tijdelijke) Migratiemuseum te Heerlen op Maanplein 52 (bij het station) met een expositie met als thema 'Niet bang zijn'.

Op 29 november a.s. opent het (tijdelijke) Migratiemuseum te Heerlen, dat zich bezig zal houden met migratie in Zuid Limburg, op het Maanplein (bij het station). De expositie die dan getoond wordt heeft als thema 'Niet bang zijn'. De tentoonstelling maakt onderdeel uit van het post-mijn festival "Bovengronds".

De expositie vertelt verhalen over de migratie naar Limburg ten tijde van de mijnen, de tijd van 'gastarbeiders', maar ook hedendaagse migratie door vluchtelingen en arbeidsmigranten. Gestart wordt met een vaste collectie (van foto's, voorwerpen en verhalen) maar het is de bedoeling dat tijdens de openingstijden de expositie aangroeit door de verhalen over en herinneringen aan migratie van bezoekers. Hoe was het om als migrant in Limburg terecht te komen? Wat waren de ervaringen van de nieuwelingen? Welke hindernissen moesten overwonnen worden? En hoe reageerde de eigen bevolking op de nieuwkomers? Wat zijn de gevolgen van de instroom van vreemdelingen, invloeden van migratie en de verschillen tussen de migratie vroeger en nu?

Daarom zijn we actief op zoek naar herinneringen in de vorm van verhalen, foto's, filmpjes en voorwerpen die de individuele ervaringen illusteren. Daarom dat we u benaderen: kent u mensen binnen uw organisatie die een bijdrage kunnen leveren om het verhaal compleet te maken? Zij kunnen zich melden tijdens de openingsuren van het Migratiemuseum.

Daarnaast zijn we op zoek naar enthousiaste medewerkers die als gastheer of gastvrouw willen optreden tijdens de openingsuren op woensdag, zaterdag en zondag tussen 12.00 en 18.00 uur. Gastheren en -vrouwen heten de bezoekers welkom, gaan met hen in gesprek over (hun) migratie, om die eventueel vast te leggen. Zij maken afspraken over afgestane voorwerpen t.b.v. de tentoonstelling en maken deel uit van een enthousiast team. Zie ook de bijgaande brochure.

Geïnteresseerden kunnen terecht bij Hanne- Maria Minderhoud, hminderhoud@gmail.com, telefoon 06-18682022