Openbaarheid gezinskaarten

  • 8 mei 2018
  • Rijckheyt

Gezinskaarten met onmiddellijke ingang offline en beperkt openbaar.

Helaas hebben wij de gezinskaarten (1921-1940) met onmiddellijke ingang offline moeten halen. De kaarten bevatten gegevens over godsdienstige gezindte. Dit zijn bijzondere persoonsgegevens, waarvoor extra strenge privacyregels gelden.

Archiefinstellingen stelden gezinskaarten tot dusver gewoon ter beschikking. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft echter vastgesteld dat kaarten bijzondere persoonsgegevens kunnen bevatten van nog levende personen en dat deze gegevens niet verstrekt mogen worden.

Het is voor ons praktisch niet of nauwelijks mogelijk om uit te zoeken welke gezinskaarten gegevens bevatten van nog levende personen. Daarom nemen wij deze maatregel. Wij lopen daarmee vooruit op een formeel besluit tot beperking van de openbaarheid van de gezinskaarten. Dit besluit wordt nu met spoed voorbereid.