Nieuwe archiefbewaarplaats voor Historisch Goud in Christus Koningkerk

  • 10 februari 2015
  • Tips

Het college van Heerlen gaat akkoord met de aankoop van de Christus Koningkerk (CKK), inclusief kerktoren en de voormalige pastorie van het Bisdom. Hiermee is de herontwikkeling van de Christus Koningkerk en het omringende gebied weer een stap verder. In de kerk komt de archiefbewaarplaats van Historisch Goud.

Christus KoningkerkVoor Heerlen blijft hiermee een belangrijk gebouw van grote cultuurhistorische waarde bewaard. Het gebouw staat inmiddels op de nominatie om als Rijksmonument aangemerkt te worden. De kerk is van grote historische betekenis en beeldbepalend voor de buurt. Van heinde en ver is de toren te zien, ondanks de hoogteverschillen in het gebied erom heen. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed maakt dit jaar nog bekend of de kerk de status van Rijksmonument krijgt. De kerk staat symbool voor een periode van optimisme, vernieuwing en herstel na de oorlog. De kerk werd gebouwd in een vooruitstrevende tijd toen Zuid-Limburg economische bloei en groei had door de mijnindustrie.

De CKK wordt herontwikkeld tot regionale archiefbewaarplaats met kantoor voor de medewerkers en vrijwilligers van Rijckheyt, het archief van Historisch Goud. Eind 2014 ging de gemeente een intentieovereenkomst aan met het Regionaal Historisch Centrum Limburg, de gemeente Maastricht en de gemeente Sittard-Geleen om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om tot één Zuid-Limburgse archiefdienst te komen. Ondertussen werken we met bewoners aan de inrichting van ‘de Kuil’, het plein voor de kerk, dat op grond van de gemeente ligt. Bewoners maakten hiervoor eerder al een ontwerp.