Monumentaal Wijlre

  • 3 november 2019
  • Tips

Uitnodiging van de Heemkundevereniging Wielder voor de boekpresentatie 'Monumentaal Wijlre' van Leon Hupperichs op zondag 24 november op 2019, aanvang 19:00 uur in het Wielderhoes.

U I T N O D I G I N G

PRESENTATIE

Een jaar geleden heeft Leon Hupperichs ons verrast met zijn boek over Kasteel Cartils.

Nu neemt hij ons mee in vervoering in zijn boek: ‘MONUMENTAAL WIJLRE’

Het 448 pagina’s tellend boek, volledig in kleur, vertelt ons over een zevental kapitale, markante en indrukwekkende monumenten in Wijlre. Het boek is geïllustreerd met 318 foto’s, tekeningen en kaartjes.

Naast ruime aandacht voor de bezitters van de monumenten, de ridders, adellijken, kloosters en notabelen die eeuwenlang hun stempel hebben gedrukt op de dorpsgemeenschap, is er ook veel aandacht voor de tientallen families die gedurende vele eeuwen de panden bewoond hebben.

U bent van harte uitgenodigd tijdens de presentatie van Leon Huperichs op zondag 24 november op 2019, aanvang 19:00 uur in het Wielderhoes.

Namens: Uitgeverij TIC, Leon Hupperichs en de Heemkundevereniging Wielder

Het boek is tijdens de boekpresentatie te koop. Daarna is het boek verkrijgbaar in de boekhandel, via de website www.uitgeverijtjetic.nl en rechtstreeks bij de auteur:

(043-4502311 of l. hupperichs@hetnet.nl)