Historische archieven Brunssum naar Rijckheyt.

  • 4 mei 2007
  • Rijckheyt

De historische archieven van de gemeente Brunssum zijn ondergebracht bij Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis in Heerlen.

Historische archieven Brunssum naar Rijckheyt. De historische archieven van de gemeente Brunssum zijn ondergebracht bij Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis in Heerlen. Het betreft de archieven van de gemeente Brunssum van 1755 tot 1981.Naast de overbrenging van archieven heeft het College van Burgemeester en Wethouders van Brunssum de heer T.J. van Slooten met ingang 14 november 2006 benoemd tot gemeentearchivaris van Brunssum. De heer Van Slooten is directeur van Rijckheyt en gemeentearchivaris van Heerlen, Simpelveld en Voerendaal. Met de overbrenging naar Rijckheyt is het cultuur-historisch erfgoed van Brunssum beschikbaar gekomen voor een breed publiek van geïnteresseerden. Over het archief van Brunssum is in het gemeenteverslag van 1818 te lezen dat “de registers van de Burgerlijke Stand in een bijzondere staat zijn, zoo ook de archieven en verdere stukken”. In de archiefstukken is veel te lezen over de werking van de gemeente. Het oudste stuk betreft een repartitieboek voor de Heerligheyt Brunssum over de periode 1755-1794. Ook is te lezen over tradities in Brunssum. Er wordt onder andere geschreven over de viering van carnaval in de periode 1951-1962. In de studiezaal van Rijckheyt kunnen de archiefstukken worden ingezien en bestudeerd. De archieven zijn beschreven in inventarissen, die ook via de website van Rijckheyt (www.rijckheyt.nl) te raadplegen zijn. Ook genealogisch onderzoek kan worden uitgevoerd in de studiezaal van Rijckheyt.Rijckheyt is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Bezoekadres: Thermencomplex, Coriovallumstraat 9 te Heerlen. De overbrenging van de historische archieven van de gemeente Brunssum naar Rijckheyt maken deel uit van een samenwerkingsovereenkomst waarin afspraken zijn gemaakt over het beheer van archieven