Gedeeltelijke hervatting dienstverlening (studiezaal) Rijckheyt

 • 25 mei 2020
 • Rijckheyt

In het kader van maatregelen om verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan, wordt de dienstverlening in de studiezalen van het (R)HCL/Rijckheyt in aangepaste vorm hervat.

Vanaf dinsdag 2 juni is de dienstverlening in de studiezalen van het HCL in aangepaste vorm weer hervat. Wel gelden er binnen een strikte anderhalvemetersetting speciale coronaregels.

Belangstellenden worden daarnaast verzocht niet-noodzakelijk bezoek zoveel mogelijk uit te stellen.

Voor de studiezaal in Heerlen geldt het volgende:

 • De studiezaal is geopend op dinsdag t/m donderdag van 10:00 -17:00 uur.
 • Er worden gelijktijdig maximaal 3 bezoekers op afspraak ontvangen voor een tijdslot van maximaal 2 uur.
 • Bezoekers kunnen tijdens openingstijden uitsluitend telefonisch via 045- 5604401 een tijdslot reserveren tussen

                               10:00 - 12:00 of tussen 14:00 - 16:00 uur.

 • Bezoekers komen alleen.
 • Alleen vooraf gereserveerde stukken kunnen ingezien worden.
 • De zelfbediening (boeken en microfiches/-films) is gesloten. Meestal kunnen originelen van microfilms/-fiches worden aangevraagd.
 • Er gelden beperkingen voor gebruik van gemeenschappelijke apparatuur (kopieerapparaat, scanners, etc). Een duidelijke instructie is ter plekke aanwezig. Vraag vooral onze medewerkers naar de mogelijkheden.
 • De regels kunnen komende tijd worden herzien. Raadpleeg daarom regelmatig de website www.rijckheyt.nl!

Bezoekers worden geacht alle gebruikelijke hygiënische adviezen van het RIVM in acht te nemen:

 • Blijf thuis wanneer er sprake is van ziektesymptomen.
 • Houd steeds 1,5 meter afstand.
 • Was regelmatig handen (ter plaatse zijn voldoende voorzieningen).
 • Volg in het gebouw eventuele instructies van personeel op.
 • Houd je in het gebouw aan de speciale bewegwijzering.

Beide HCL-locaties zijn tot nader order niet beschikbaar voor vergaderingen of bijeenkomsten van derden.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19):