Cursus ZumBókunde

  • 14 oktober 2019
  • Tips

Cursus ZumBókunde door de Heemkundevereniging De Bongard Simpelveld-Bocholtz

Cursus ZumBókunde

Door Theo Hoogers

Een nieuw initiatief van de Heemkundevereniging de Bongard. Veel mensen in onze gemeente Simpelveld vragen ons of er niet een mogelijkheid is om meer te weten te komen over onze gemeente en het verleden van onze gemeente. Uiteraard willen wij als heemkundevereniging daarop ingaan.

Wij hebben een cursus ontwikkeld die verschillende aspecten nader belicht. De hele cursus bestaat uit 6 modules die onafhankelijk van elkaar kunnen worden gevolgd. Bij elke module van de cursus hoort een cursusboek. De eerste 2 modules zijn inmiddels af. 

Module 1 gaat over Landarbeid; kastelen, hoeven en boerderijen en module 2 gaat over de politiek in onze gemeente. Beide modules starten in november en wel op de dinsdagavond in de Gillishof te Bocholtz. Per module zijn 2 avonden van ongeveer 2 uur voorzien plus per module een excursie.

Module 1: Landarbeid

In onze mooie gemeente Simpelveld treffen we zowel moderne boerenbedrijven als bedrijven die nog gevestigd zijn in oude boerenpanden. Veel van deze oude boerderijen zijn inmiddels verkocht aan particulieren die er een woonhuis van gemaakt hebben of het voormalige boerenbedrijf inmiddels op een andere manier proberen te exploiteren; b.v. een restaurant een B&B een hotel of pension. In deze module gaan we vanuit het verleden een inzicht proberen te krijgen in het boerenbedrijf hier in de gemeente en we proberen duidelijk te krijgen hoe het moderne boerenleven zich afspeelt. We kijken verder rond in de gemeente om te ontdekken waar de bedrijven nu liggen aan de hand van een rondgang/wandeling langs de boerenwoningen. Alleen theorie geeft natuurlijk niet het precieze inzicht. In deze module dus een samenhang tussen theorie en praktijk.

Module 2: Politiek

Niets in een democratie gaat zonder de inspraak van de burgers. Op geregelde tijden worden verkiezingen gehouden en op dat moment kan de burger middels het uitbrengen van een stem op een partij naar keuze kenbaar maken wat hij of zij graag zou willen zien bereiken in de komende periode. Op het niveau dat het dichts bij de burger staat is er de gemeente. In ons geval is het de gemeente Simpelveld. Inwoners van de gemeente zijn gerechtigd om één maal per 4 jaar een stem uit te brengen of zichzelf verkiesbaar te stellen.

Deze module geeft een inzicht in de basis van de politiek en het functioneren van de politiek in de praktijk. Alleen theorie geeft natuurlijk niet het precieze inzicht. Ook in deze module dus een samenhang tussen theorie en praktijk. De module wordt afgesloten met een bezoek aan de raadsvergadering en een bezoek aan het college van burgemeester en wethouders.

Is uw belangstelling gewekt dan kunt u zich opgeven voor één of beide modules.

Module 1: op dinsdag 5 en 19 november a.s. aanvang 19.30 uur, Gillishof te Bocholtz.

Kosten €5 per avond inclusief koffie, thee, frisdrank en vlaai.

Module 2: op dinsdag 12 en 26 november a.s. aanvang 19.30 uur, Gillishof te Bocholtz. Kosten €5 per avond inclusief koffie, thee, frisdrank en vlaai.

Opgeven vóór 28 oktober a.s. via mail: debongard@hotmail.com

Heemkundevereniging De Bongard Simpelveld-Bocholtz

Save the dates:

10 november a.s. Groot ZumBó Dialect Dictee

12 november a.s. lezing ‘Kinderen van gekleurde bevrijders’

1 december a.s. adventmarkt Bóches Harmoniezaal