Collectie Smeets

  • 17 oktober 2018
  • Uit het archief

Collectie Smeets, Limburgse kaartencollectie vanaf de zestiende eeuw online raadpleegbaar.

Collectie Smeets, Limburgse kaartencollectie

Kasteel Hoensbroek presenteert sinds 27 september twee nieuwe tentoonstellingen onder de noemer 'Limburg Onbegrensd', te weten 'Heers & Verdeel' en 'DNA van Limburg'.

De beide tentoonstellingen lopen tot en met 12 januari 2019 en zijn een bezoek meer dan waard.

De tentoonstelling ‘Heers & Verdeel’ vertelt het verhaal over de bewogen bestaansgeschiedenis van Limburg en de voortdurende wijziging van heersers die het land steeds opnieuw indeelden.

De tentoonstelling is opgebouwd rond een unieke collectie oude landkaarten, daterend vanaf de zestiende eeuw, die in de periode 1970-2000 is verzameld door Jo Smeets. Zijn grote passie voor geografie en oude landkaarten deelde hij graag met zijn omgeving. Na zijn overlijden in 2014 hebben zijn erfgenamen ervoor gekozen om de bijzondere collectie over te dragen aan de Nederlandse overheid. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft de verzameling op zijn beurt in langdurige bruikleen gegeven aan Rijckheyt. Hiermee is de gekoesterde wens van de verzamelaar om de collectie bij elkaar te houden in vervulling gegaan. Tevens is een stuk cultureel erfgoed veilig gesteld voor de toekomst en toegankelijk gemaakt voor publiek.

De collectie is als volgt ingedeeld en online te raadplegen:

Nadere informatie met betrekking tot de tentoonstelling vindt u hier.