Boek bevrijding Wijlre

  • 17 juli 2019
  • Tips

Presentatie door de heemkundevereniging Wielder op 14 september 2019 van het boek ‘Bevrijding Wijlre’.

De Heemkundevereniging Wielder zal op 14 september 2019, tijdens het programma ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding in het Wielderhoes, het boek ‘Bevrijding Wijlre’ presenteren. Het boek is vanaf genoemde datum verkrijgbaar. De kosten bedragen € 12,50.

U kunt dit boek verkrijgen door voorintekening. Stuur hiervoor een email naar de Heemkundevereniging Wielder (wielderheemkunde@gmail.com). Gaarne hierbij uw naam, adres en telefoonnummer vermelden.