Foto's, kranten en archieven

Hier vindt u informatie over foto's, biblioteek en archieven.

Ik zoek een foto van een bepaald huis. Hoe doe ik dat? 
Rijckheyt beschikt over een uitgebreide foto en prentbriefkaartencollectie die ook via deze website beschikbaar is. U kunt gebruik maken van deze fotodatabase en zoeken op de straatnaam.  Zie voor meer informatie onder Foto's en Prentbriefkaarten. 

Zijn foto's en prentbriefkaarten ook online in te zien? 
Ja, maar de foto en prentbriefkaartencollectie is nog niet volledig online beschikbaar. De komende jaren zal Rijckheyt investeren in deze digitaliseringsslag waardoor er jaarlijks zo'n 5000 foto's online beschikbaar zullen komen. Zie voor meer informatie onder Foto's en Prentbriefkaarten. 

Mag ik foto's van deze website van Rijckheyt gebruiken voor mijn werkstuk of publicatie?
Het gebruik van foto's van deze website voor werkstukken en scripties is vrij toegestaan voor zover de auteursrechten van deze foto bij Rijckheyt liggen. Voor alle andere gevallen moet er toestemming door rechthebbende verleend worden voor druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of publicatie op welke wijze dan ook. Voor extra info zie: http://www.auteursrecht.nl

Hoe kom ik erachter welke archieven er aanwezig zijn bij Rijckheyt? 
Klik hier voor een overzicht van alle aanwezige archieven bij Rijckheyt. Je kunt ook vrij door alle inventarissen en plaatsingslijsten zoeken. 

Zijn alle archieven openbaar? 
Nee, niet alle archieven zijn openbaar. Bepaalde stukken die privacygevoelige informatie bevatten zijn van inzage uitgesloten. Het feit of een bepaald archiefstuk al dan niet openbaar is, is altijd vermeld in de inventaris of plaatsingslijst. Staat er geen openbaarheidsbeperking vermeldt, dan is het stuk per definitie openbaar.

Hoe kan ik toch inzage krijgen in niet-openbare archieven? 
Voor inzage in niet-openbare archieven die bij Rijckheyt worden beheerd kan een verzoek ingediend worden bij de Gemeentearchivaris. Deze neemt op het verzoek binnen 6 weken een besluit. Het aanvragen van een toestemming tot inzage van niet-openbare archieven kan middels een standaardformulier dat te downloaden is op deze website. 

Zijn de inventarissen ook op papier beschikbaar? 
Nee, Rijckheyt zal met ingang van 2006 geen inventarissen meer op papier uitbrengen. De meeste inventarissen zullen overigens wel als PDF beschikbaar zijn via deze website. Klik daartoe op Historisch Archiefonderzoek > inventarissen.

Kunnen archieven van elders worden uitgeleend aan Rijckheyt zodat ik daar mijn onderzoek kan doen? 
In principe is dat mogelijk, maar dat is uiteraard afhankelijk van de uitlenende instantie. Ook de lokale omstandigheden spelen een rol daarin mee, zo zullen archieven die ter plaats veelvuldig worden geraadpleegd niet worden uitgeleend. Neem in een dergelijk geval contact met beide (uitlenende en ontvangende) instanties contact op. In de regel zijn alle kosten voor transport, verzekering e.d. voor rekening van de verzoeker. Het is uiteraard ook mogelijk dat bepaalde archieven van Rijckheyt tijdelijk worden uitgeleend. 

Waar vind ik archieven van instellingen uit deze regio maar die nu niet bij Rijckheyt worden beheerd? 
Er zijn een aantal archieven die wel een relatie hebben met deze regio maar niet door Rijckheyt worden beheerd. Hieronder vallen bijvoorbeeld de archieven van de Heerlense Kamer van Koophandel, de Oranje Nassau Mijnen en het archief van de vroedvrouwenschool, maar ook archieven van parochies, verenigingen en stichtingen uit deze omgeving. Deze archieven zijn o.a. raadpleegbaar bij: 

Het Regionaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht. Zie www.rhcl.nl 
Het Sociaal Historisch Centrum Limburg. Zie www.shclimburg.nl. 
Het Euregionaal Historisch Centrum Sittard-Geleen. Zie ehc.sittard-geleen.eu

Ik zoek een krantenartikel over een bepaalde gebeurtenis. Kan ik dat bij Rijckheyt vinden? 
Ja dat is mogelijk, mits die gebeurtenis uiteraard in de krant heeft gestaan. Het grootste deel van de krantencollectie is middels microfiches ter inzage op de studiezaal. Kranten waarvan geen microfiches vervaardigd zijn, zijn vanaf 2005 wel in origineel beschikbaar, maar het is niet toegestaan hier fotokopieën of scans middels een flatbedscanner van te maken. Fotograferen is uiteraard wel toegestaan. Kranten van voor 2005 worden tijdelijk niet meer in origineel ter inzage in de studiezaal gegeven. 

Kijk voor meer informatie op deze website onder kranten en documentatie.

De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag heeft veel kranten, uitgegeven t/m het jaar 1995, gedigitaliseerd en stelt deze kranten beschikbaar via een website, u kunt daar o.a. een groot gedeelte van de Limburger Koerier en het Limburgsch Dagblad vinden. 

Worden boeken uit de bibliotheek uitgeleend? 
Nee, de boeken uit de bibliotheek worden niet uitgeleend. Boeken uit de bibliotheek zijn wel in de studiezaal in te zien. Kijk voor meer informatie ook op deze website onder bibliotheek.

Onze archieven en collecties