Disclaimer

Zorgvuldigheid
Bij de samenstelling van de informatie op deze site wordt door de makers grote zorgvuldigheid betracht. Helaas kunnen er onjuistheden voorkomen en/of de inhoud kan onvolledig zijn ten gevolge van menselijke vergissingen of technische storingen.

Rijckheyt kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige directe, indirecte, incidentele, consequente en speciale schade, of welke schades dan ook, voortkomend uit het gebruik van, of functioneren van deze website, of van iedere vorm van informatie, producten of diensten aangeboden door deze website. Rijckheyt is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Sites van derden
Deze site heeft hyperlinks naar websites van derden opgenomen. Hierbij is uiterste zorgvuldigheid betracht. Rijckheyt heeft geen controle over de inhoud van sites van derden waar naar verwezen wordt en is daarom daar niet verantwoordelijk voor.

Gebruik van de informatie
Het is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rijckheyt de aangeboden informatie te kopiëren, te vermenigvuldigen, te bewerken of door te leveren anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina, de inhoud daarvan of de te downloaden bestanden kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.
Voor eventuele overname van informatie afkomstig van deze website kan contact opgenomen worden met Rijckheyt.

Beeldbank
Rijckheyt heeft haar best gedaan om de rechthebbendenvan het getoonde materiaal op te sporen en hun toestemming te vragen voor de openbaarmaking op internet. Dat is niet in alle gevallen gelukt. Klachtenregeling Meent u dat de digitale beschikbaarheid van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan kunt u dit onderbouwd aan Rijckheyt laten weten. Bij een gegronde klacht zal Rijckheyt het materiaal ontoegankelijk maken en/of van de website verwijderen, dan wel samen met u bekijken hoe op een andere manier aan uw klacht tegemoet gekomen kan worden. U kunt u klacht schriftelijk richten aan Rijckheyt, Postbus 1, 6400 AA Heerlen of via e-mail. Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Cookies
Uw bezoek aan de website van Rijckheyt vindt anoniem plaats. Wel zijn wij geïnteresseerd in gegevens die inzicht geven in bezoekersgedrag van onze gebruikers. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld welke pagina’s het meest bezocht worden, op welk tijdstip de meeste bezoekers komen, hoe lang bezoekers op de site blijven, etc. We verzamelen deze gegevens door middel van 'cookies'. Dit is geheel anoniem en heeft alleen als doel om de website continu te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website meestuurt naar uw computer om het gebruik van de website te kunnen analyseren. Cookies worden doorgaans ook vanzelf weer verwijderd, na het sluiten van uw browser.
 
Google Analytics
Rijckheyt gebruikt 'Google Analytics’. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Rijckheyt heeft hier géén invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd, het IP-nummer van uw computer wordt bijvoorbeeld niet opgeslagen.

Géén cookies?
U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat cookies worden geweigerd of zodat vooraf toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van cookies. Voor elke browser en voor elke computer moet u dit opnieuw instellen. Hoe u dit moet doen is per browser anders. Voor hulp bij het instellen ervan, zie de onderstaande webpagina's.

·Firefox

·Internet Explorer

·Google Chrome

Onze archieven en collecties