De organisatie

Rijckheyt is onderdeel van de overkoepelende afdeling Historisch Goud.

Samen met Thermenmuseum Heerlen en Kasteel Hoensbroek vormen wij een belangrijke spil in het beheer en behoud van het erfgoed van deze omgeving.

Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis
is de archiefbewaarplaats van de gemeenten Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Simpelveld en Voerendaal. Daarnaast verzorgt de archiefdienst het beheer en beschikbaarstellen van de historische archieven van de gemeente Nuth en haar voormalige gemeenten. Als zodanig fungeert Rijckheyt als de archiefbewaarplaats van de gemeente Nuth.

Archieven van deze gemeenten die voor permanente bewaring in aanmerking komen, dienen naar Rijckheyt te worden overgebracht.

Missie - Visie - Doelstellingen
Wettelijke verplichtingen
Organogram
Medewerkers
De beroepscode
Zie ook: onze dienstverlening

Beleidsdocumenten (te downloaden in pdf-formaat):

Beleidsplan 2003 - 2006
Beleidsplan 2007 - 2008
Jaarverslag 2005
Jaarverslag 2006
Jaarverslag 2007
Jaarverslag 2008
Jaarverslag Historisch Goud 2009
Jaarverslag Historisch Goud 2010
Jaarverslag Historisch Goud 2011

Manifest Culturele Lente

Manifest Culturele Lente deel 1
Manifest Culturele lente Deel 2

Onze archieven en collecties