De huwelijksinschrijving

Ook de inschrijving van het huwelijk in de DTB registers was nogal summier. In de akten worden altijd de namen van bruid en bruidegom, de aktedatum en de aanwezige getuigen vermeld. In de meeste gevallen wordt ook vermeld of één der huwelijkskandidaten uit een andere parochie afkomstig is, maar dat is zeker niet altijd het geval.
 

(1641, staat op vorige pagina)
10 Mathias Schelen en Catha

rina Horners testes Lens

wander et Jaspar Cremers

Martius.

12 Jo(hann)es Haenraets et Petronella

Wingarts testes Wilhelm(us) Crins

et Emerentiana Rhentgens.

25 Jo(hann)es Passarts et Anna Haen-

Raets testes Henric(us) Cloots et

Sophia Heuts

Maijus

26 Godefridus Leufkens et Anna

Horion testes Henric(us) Ritzen

et Mathias Leufkens.
 

 

Onze archieven en collecties